Blogg

Tronsmos makabre likhistorie

Av 30. juli 2014 1 Comment
Tronsmos makabre likhistorie

En avisløgn om «likskjending» fra 1954 kan ha preget Torgersens videre ferd gjennom rettssystemet. Ivar Tronsmos forsøk på å gjenopplive denne fantasihistorien i et debattinnlegg i Klassekampen er en sjelden oppvisning i uansvarlighet og svikt i dømmekraft.

Les mer »

Derfor fortjener Fredrik Fasting Torgersen et festskrift

Av 11. juli 2014 1 Comment
Derfor fortjener Fredrik Fasting Torgersen et festskrift

Gjennom sin utrettelige kamp for en sjanse til å renvaske seg foran en ny dommer har Fredrik Fasting Torgersen inspirert et stort antall mennesker til å engasjere seg i saken hans, og dermed også i allmene rettssikkerhetsspørsmål.

Les mer »

Et festskrift til besvær

Av 11. juli 2014 8 Comments
Et festskrift til besvær

Det er ikke uventet at enkelte oppfatter det som kontroversielt at det lages et festskrift til Torgersen på hans 80-års dag. Men er det «nedrig» og «motbydelig»? Og er det rimelig å kalle Torgersen et monster?

Les mer »

Referat: Debattmøte om argumentene i Torgersensaken

Av 10. juni 2014 4 Comments
Referat: Debattmøte om argumentene i Torgersensaken

Fredag 6. juni arrangerte Institutt for offentlig rett en åpen paneldebatt om argumentene i Torgersensaken. To paneler representerte hver sin side i spørsmålet om gjenopptakelse, og målsettingen var å trenge dypere inn i saken enn det som fremkommer i den allminnelige debatt.

Les mer »

Nils Erik Lies gjennomgang av Torgersensaken

Av 5. juni 2014 6 Comments
Nils Erik Lies gjennomgang av Torgersensaken

Tidligere Førstelagmann Nils Erik Lie publiserer en ny og utvidet rapport om Torgersensaken, og reaksjonene så langt tenner et nytt håp om at saken endelig kan få en verdig avslutning.

Les mer »

En utfordring til pressen

Av 23. april 2014 11 Comments
En utfordring til pressen

I en artikkel i Aftenposten presenterte Ståle Eskeland og Per Brandtzæg en liste på 8 bevis som alle utelukker at Torgersen kan være skyldig. Deretter utfordret de pressen til å gjøre jobben sin.

Les mer »

Fra Oslos skyggesider

Av 5. april 2014 0 Comments
Fra Oslos skyggesider

Fredrik Fasting Torgersens dikt og fotografier samles for første gang mellom to permer i antologien «Hvis himmelen». Boken er en unik tidskapsel fra 70-tallets Oslo.

Les mer »

Tennøes bok får oppmerksomhet i pressen

Av 14. januar 2014 2 Comments
Tennøes bok får oppmerksomhet i pressen

Jan Tennøes bok «Torgersensaken – juks satt i system» får terningkast 5 i VG! Pressens fornyede interesse for saken ser ut til å fortsette inn i det nye året.

Les mer »

Torgersensaken i 2013

Av 31. desember 2013 5 Comments
Torgersensaken i 2013

Neivel, så ble ikke Torgersensaken gjenopptatt i 2013 heller. Men vi står faktisk sterkere ved utgangen av 2013 enn vi gjorde ved årets begynnelse. Les vår årskavalkade!

Les mer »

Advokat Tennøe med bok om uredeligheten i Torgersensaken

Av 14. november 2013 3 Comments
Advokat Tennøe med bok om uredeligheten i Torgersensaken

I boken «Torgersensaken – Juks satt i system» viser advokat Jan Tennøe hvordan loven brytes av dens egne håndhevere. Boken blottlegger den systematiske uredeligheten i håndteringen av det enorme offentlige overgrepet mot Fredrik Fasting Torgersen.

Les mer »

Kommisjonen frikjennes av Oslo Tingrett

Av 12. november 2013 0 Comments
Kommisjonen frikjennes av Oslo Tingrett

Dommen har falt i søksmålet som Torgersen har reist mot Gjenopptakelseskommisjonen. Dessverre innebærer dommen at den skammelige behandlingen vårt rettsvesen utsetter Fredrik Fasting Torgersen for fortsetter.

Les mer »

Førstelagmann Nils Erik Lies dom

Av 7. november 2013 0 Comments
Førstelagmann Nils Erik Lies dom

Etter å ha satt seg grundig inn i Torgersensaken går tidligere førstelagmann i Borgarting Nils Erik Lie ut med knusende kritikk av Gjenopptakelseskommisjonens avslag.

Les mer »