VIDEO: Hvorfor er dommen mot Fredrik Fasting Torgersen uriktig?

Av 24. januar 2016 22 Comments

Dette foredraget kommer som en reaksjon på at Fredrik Fasting Torgersens siste begjæring om gjenopptakelse har blitt avvist av Gjenopptakelseskommisjonens leder, og dermed ikke kommer til å bli behandlet i kommisjonen. Cato Schiøtz har, i samarbeid med advokat Pål W. Lorentzen og pensjonert dommer Nils Erik Lie, lagt ned et stort arbeid i begjæringen som ble levert inn en uke før Torgersen døde i juni 2015. Avvisningen er klaget inn for Sivilombudsmannen.