Begjæring om gjenåpning av Torgersensaken

Denne begjæringen ble overlevert Gjenopptakelseskommisjonen 11. juni 2015. Fredrik Fasting Torgersen døde en uke senere.

Lorentzen_Schiøtz

Pål W. Lorentzen og Cato Schiøtz står bak Torgerens sjette begjæring om gjenopptakelse. Foto: Johannes Granseth.

Oppdatering: Begjæringen ble i august 2015 avvist av Gjenopptrakelseskommisjonens leder Helen Sæter, og den vil dermed ikke bli behandlet i kommisjonen i det hele tatt. Dette vedtaket er klaget inn for Sivilombudsmannen.

Begjæringen kan også lastes ned i pdf-format. Se nederst på siden for en liste over bilag som følger begjæringen.

Del 1: Generelt

Fra innholdet: Hvorfor er Torgersensaken så spesiell? // Bakgrunnen for Schiøtz og Lorentzens engasjement i saken. // Status i saken pr. i dag. // Hva er nytt? // Bakgrunnen for at Torgersen ble dømt i 1958. // En analyse av dommen. // Den psykologiske utfordring ved gjentatte behandlinger.

Del 2: De taktiske bevis. En analyse av påtalemyndighetens teori.

Fra innholdet: Om det usannsynlige ved påtalemyndighetens overordnede teori. // Politiets tidsberegning. // Var Torgersen i Skippergata 6b på drapstidspunktet? // Vitnene som så en mann sammen med drapsofferet: Esther Olsson, Arne Thoresen og Georg Syversen, Per Fonbæk, Sigrid Fjellberg og Olga Eriksen. // Mangelen på omstendigheter som knytter Torgersen til åstedet. // Torgersens angivelige bevegelse hjemover: Johanne Olsens vitnemål. // Dagmar Torgersens forklaring. // Torgersens opphold i sitt hjem drapsnatten. // Torgersens Gerd. // Dro Torgersen tilbake til Skippergata for å anstifte brann? // Ørnulf Bergersens vitnemål. // Oppsummering.

Del 3: De tekniske bevis.

Fra innholdet: Tannbittbeviset. // Barnålbeviset. // Blodbeviset. // Rigmor Johnsens kåpe. // De negative funn. // Den manglende nøkkelen. // Hårprøve? // Avføringsbeviset. // Fyrstikkbeviset. // Kritikken av tidligere vedtak fra naturvitenskapelig akademia. // Konklusjon.

Del 4: Etterforskningen, rettssaken og behandlingen av Torgersen.

Fra innholdet: Gjennomgang av etterforskningen av advokat Unni Fries. // Saksbehandlingsfeil under rettssaken i 1958. // Forhold etter soning.

Del 5: Det rettslige grunnlaget for gjenåpning.

Fra innholdet: Påvisning av at vilkårene for gjenåpning etter strpl. § 392, annet ledd og strpl. § 391 nr. 3 er tilfredsstilte. // En tenkt rettsbelæring ved tidligere førstelagmann i Borgarting Nils Erik Lie. // Grundt Spang/Kattelands såkalte «tilfeldigheter». // En alternativ drøftelse av hva som er sannsynlig.

Del 6: Avsluttende bemerkninger.

Fra innholdet: Den videre saksbehandlingen. //  Noen standardargumenter: «Det er intet nytt», hensynet til bevisumiddelbarhet, formulering av bevisbyrdespørsmålet. // Forholdet mellom Gjenopptakelseskommisjonens sekretariat og kommisjon. // Avslutning og påstand.

Schiøtz og Lorentzen har også skrevet et supplerende innlegg til begjæringen. Det kan leses her (pdf). 


Bilag til begjæringen:

Bilag 1: Torgersensaken – en analyse av Nils Erik Lie (pdf | webutgave)
Bilag 2: Utdrag fra Festskrift til Fredrik Fasting Torgersen (pdf)
Bilag 3: Kart som viser Torgersens bevegelser i i følge politiets drapsteori og Torgersens egen forklaring (pdf)
Bilag 4: Plantegning Skippergata 6b (pdf | jpg)
Bilag 5: Brev fra Helga Paulsen til Jens Bjørneboe (pdf | webutgave)
Bilag 6: Intervju med Dagmar Torgersen i Aktuell 1973 (pdf)
Bilag 7: Utredning om Gerd K. av Nils Erik Lie (pdf)
Bilag 8: Utredning om vitnet Ørnulf Bergersen av Nils Erik Lie (pdf)
Bilag 8.1: Kart over Oslo sentrum (pdf)
Bilag 8.2: Bilder fra Oslo sentrum (pdf)
Bilag 8.3: Politiets kart fra 1957-58 (pdf)
Bilag 9: Utredning om tannbittbeviset av Nils Erik Lie (pdf)
Bilag 9.1: «Har jeg gjort nok?» Leder i Den norske Tannlegeforenings tidende av redaktør Ellen Beate Dyvi (pdf | webutgave)
Bilag 9.2: Utdrag om tannbittbeviset fra Justismordet på Fredrik Torgersen av Jon Ingulf Medbø (pdf)
Bilag 9.3: Artikkelen «Faulty forensic science under fire» fra Nature 6. februar 2014 (pdf)
Bilag 9.4: Utdrag fra Reference Manual on Scientific Evidence (pdf)
Bilag 9.5: Utdrag fra Strenghtening Forensic Science in the United States (pdf)
Bilag 10: Utredning om barnålbeviset av Nils Erik Lie (pdf)
Bilag 10.1: Artikkelen Om strøfallet i våre skoger av Elias Mork (pdf)
Bilag 10.2: Artikkelen Grannålsbeviset i Torgersensaka av Jon Ingulf Medbø og Ole M. Synnes (pdf)
Bilag 10.3: Artikkelen Grannåler i Torgersensaka av Jon Ingulf Medbø og Ole M. Synnes (pdf)
Bilag 11: Utdrag om blodbeviset fra Kommisjonens sviktende grunnlag for å avslå kravet om gjenopptakelse av Ståle Eskeland (pdf | webutgave)
Bilag 12: Utredning om avføringsbeviset av Nils Erik Lie (pdf)
Bilag 13: Utredning om fyrstikkbeviset av Nils Erik Lie (pdf)
Bilag 13.1: Notat om oppløsningshastighet for tennsats på fyrstikker av Nils Erik Lie (pdf)