Begjæring om gjenåpning av Torgersensaken av 27. juni 2017

Av CATO SCHIØTZ og PÅL W. LORENTZEN. Schiøtz og Lorentzen er begge svært erfarne og profilerte høyesterettsadvokater. Schiøtz er kjent som forsvarer i en rekke tidligere justismordsaker, blant annet Lilandsaken. Begge er tidligere ledere av Advokatforeningens Rettssikkerhetsutvalg.


 

Last ned hele begjæringen:

FFT-begjæring-2017

Et kort sammendrag av begjæringen kan du lese her.


 

Vedlegg:

 

Tillegg til begjæringen:

 

Les mer: