Oppsummering av sakens hovedanførsler (30. april 2018)

Brevet er et tillegg til begjæringen om gjenåpning av 27. juni 2017.