Påtalemyndighetens tilsvar til begjæringen om gjenopptakelse

Av 18. mars 2019 0 Comments

I oktober forelå påtalemyndighetens tilsvar til den siste begjæringen om gjenåpning av Torgersensaken, nærmere ett år og fire måneder etter at begjæringen ble oversendt Gjenopptakelseskommisjonen.

23948653558_c5374dff69_kCato Schiøtz leder arbeidet med Torgersens siste gjenpptakelsesbegjæring, som nå går inn i sin siste fase. Foto: Johannes Granseth.

At påtalemyndigheten heller ikke denne gangen kan se at det er behov for en gjenopptakelse kommer vel neppe som en overraskelse:

Cato Schiøtz har skrevet et omfattende innlegg som imøtegår tilsvaret:

To tilhørende bilagsbind, Bilagsbind F og Bilagsbind G, er også oversendt kommisjonen. I Bilagsbind F er inntatt syv utredninger om spesielle spørsmål utarbeidet av tidligere førstelagmann i Borgarting lagmannsrett, Nils Erik Lie.

Vi legger også ut oversendelsesbrevet til Gjenopptakelseskommisjonen hvor det er gitt et kort sammendrag av innholdet i kommentarene til tilsvaret.

Påtalemyndigheten har så kommet med en kortfattet kommentar til Schiøtz´ bemerkninger:

Cato Schiøtz har skrevet et oppsummerende sluttinnlegg der han fremhever sakens mest sentrale momenter. Innlegget inneholder også en betenkning av jusprofessor Alf Petter Høgberg.

Og til slutt har dette sluttinnlegget blitt gjenstand for ytterligere en runde med kommentarer frem og tilbake:

Det er all grunn til å tro at dokumentene som ligger ovenfor representerer den siste store utvekslingen av argumenter for og imot gjenopptakelse av det som sannsynligvis er Norgeshistoriens mest omstridte domsavgjørelse. Et endelig vedtak fra kommisjonens side kan vi neppe forvente før i begynnelsen av 2020.

Les mer: