Var Torgersen alene drapsnatten? (11. jan 2017)

Brevet er et tillegg til begjæringen om gjenåpning av 27. juni 2017.