Drøftelse av avgjørelsen i Høyesteretts kjæremålsutvalg (9. apr 2018)

Brevet er et tillegg til begjæringen om gjenåpning av 27. juni 2017.