Brev til kommisjonen (1. sept 2017)

Brevet er et tillegg til begjæringen om gjenåpning av 27. juni 2017.