Om barnålbeviset (30. okt 2017)

Brevet er et tillegg til begjæringen om gjenåpning av 27. juni 2017.