Brevet fra Helga Paulsen

Enkefru Helga Paulsen bodde i tredje etasje i Skippergata 6b, den samme gården der Rigmor bodde og ble funnet drept. I 1973 sendte hun et brev til Jens Bjørneboe, som på den tiden sto i spissen for arbeidet for gjenopptakelse. Brevet er gjengitt i sin helhet nedenfor.

I brevet forteller hun at hun ble avhørt av politiet dagen etter drapet, men dette avhøret er av en ukjent grunn ikke protokollført. Hennes vitnemål under rettssaken, som hun også gir en beskrivelse av, gikk for lukkede dører av hensyn til «privatlivets fred». «Den mistenkte» som hun snakker om i brevet er etter alt og dømme Asbjørn G., som bodde sammen med sin mor i leiligheten rett ovenfor kjelleren der Rigmor ble funnet. Det var han som ringte og meldte fra om at det brant i kjelleren. Han ga tildels selvmotstridende forklaringer til politiet, og ett avhør måtte avbrytes fordi han var for beruset. Han var innkalt som vitne under rettssaken, men vitnemålet ble ikke noe av, sannsynligvis fordi han ikke møtte opp.

Vi understreker at vi ikke har noen formening om hvem som begikk drapet i Skippergata. Når vi trekker frem Asbjørn G., er det kun som eksempel på ett av flere spor i saken som ble mangelfullt etterforsket.

Helga_Paulsen_1

Helga_Paulsen_2

Les også: