Torgersen-litteratur på bokhylla.no

Av 21. januar 2013 0 Comments

Torgersensaken_bøkerPå Nationalbibliotekets digitale bokhylle vil alle norske bøker utgitt før 2000 bli gjort tilgjengelige. Allerede nå kan man lese en rekke eldre utgivelser med tilknytning til Torgersensaken:

«…aldri mer slippes løs» av Erling Moss og Camilla Juell Eide fra 1999 er fremdeles den beste og mest tilgjengelige gjennomgangen av Torgersensaken som er utgitt i bokform. Les den!

Jens Bjørneboe skrev i 1972 teaterstykket «Tilfellet Torgersen» som er basert på rettssaken i 1958. Bjørneboe skrev i tillegg en rekke avisinnlegg til støtte for Torgersen som finnes i «Samlede essays: Politikk» på side 234-256.

Sterkt anbefalt er også Fredrik Fasting Torgersens egen erindringsbok «Episoder fra 16 års fangeliv» (1977). Boken er en førstehåndsberetning fra kriminalomsorgen i vår ikke altfor fjerne fortid som Torgersen var usedvanlig godt kvalifisert til å skrive, etter å ha tilbragt hele 60-tallet og store deler av 50- og 70-tallet bak murene.

Tor Erling Staffs «Begjæring om gjenopptakelse av saken mot Fredrik Fasting Torgersen» ble utgitt på pax i 1973.

Tilgjengelig er også krimjournalist Michael Grundt Spangs bok «Torgersensaken» fra 1973. Boken imøtegikk Jens Bjørneboes kampanje for gjenopptakelse på denne tiden, og har bidratt til å overbevise mange om at Torgersen er dømt med rette. Les den gjerne, men husk også å lese André Bjerkes svært fornøyelige totalslakt av boken, som først sto på trykk i Dagbladet. Den finnes på side 76-87 i «Djevelens omgangsfelle og andre essays».

Og til slutt tar vi også med Torgersens diktsamlinger «Særmelding» (1972),  «Et lite brev» (1973) og «Kunnskaper i karate» (1997).