Nerdrum sammenlikner Torgersen og Dreyfus

Av 3. februar 2013 5 Comments

Helt siden Jens Bjørneboe sto i spissen for det første forsøket på gjenopptakelse av Torgersensaken tidlig på 70-tallet, har Torgersens støttespillere blitt stemplet som urokråker som ukritisk kjemper mot tingenes tilstand. Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum unndrar seg imidlertid enhver slik betegnelse. Han er en av norges mest respekterte jurister, og er sannsynligvis den eneste nordmann som har hatt advokatbevilling i Russland, Frankrike og Norge samtidig.

I siste utgave av norges viktigste juridiske tidsskrift Lov og Rett går han i en lengre artikkel inn på de mange likhetstrekkene mellom Torgersensaken og Dreyfussaken. Saken mot den jødiske, franske offiseren Alfred Dreyfus rystet det franske rettsvesenet for et drøyt hundreår siden, og er historiens mest berømte justismord.

dreyfusNerdrum viser hvordan feilaktige sakkyndige vurderinger i begge saker var av avgjørende betydning for domfellelsen, og hvordan begge sakene ble etterforsket med en visshet om den tiltaltes skyld som bakteppe. I Torgersensaken som i Dreyfussaken kan man se at betydningsfulle aktører har brukt ufine metoder i arbeidet for å få den tiltalte dømt, og begge de tiltalte var personer med et tvilsomt rulleblad, noe som ble ytterligere forsterket gjennom spredningen av feilaktige opplysninger som svertet den anklagede.

Dessverre er det også en viktig forskjell på de to sakene. Etter 10 år, hvorav 5 ble tilbragt i fangekolonien på Djeveløya, fikk Dreyfus oppreisning av det franske samfunnet. Torgersen har imidlertid etter over 50 år, og mer enn 16 år i fengsel, enda ikke blitt tilgodesett med noe slikt av det norske rettsvesenet.