Gjenopptakelseskommisjonens sviktende grunnlag for å avslå kravet om gjenopptakelse

Professor Ståle Eskeland skrev denne utredningen etter at Kommisjonen for Gjenopptakelse av straffesaker avslo kravet om gjenopptakelse i 2006. Her dokumenterer han at avslaget skyldes en rekke grove feil i de faktiske forutsetningene som avgjørelsen bygger på.

Les også: