Bevisene i Torgersensaken av Ståle Eskeland

«Bevisene i Torgersensaken» var det sentrale dokumentet da den første begjæringen om gjenopptakelse ble behandlet i Gjenopptakelseskommisjonen. Avhandlingen er på over 500 sider og gir en særdeles grundig gjennomgang av bevisene slik saken stod da den ble skrevet i 2005.

Utredningen er meget detaljert, og dersom du ønsker en gjennomgang av hovedpunktene finnes dette i del 1 på ca 70 sider. For enkelhets skyld bringer vi denne delen her som et separat dokument.