Jan Tennøe

Advokat Jan Tennøe er Torgersens prosessfullmektig i søksmålet mot Gjenopptakelseskommisjonen.