Vitnekonfrontasjon_torgersen

Torgersen til venstre under en vitnekonfrontasjon. Ingen av de vitnene som så Rigmor sammen med en mann på drapsnatten kunne identifisere mennen som Torgersen på en overbevisende måte.