En inkompetent kommisjon

Av 26. mai 2011 0 Comments

Artikkelen «En inkompetent kommisjon» av Fredrik S. Heffermehl i Klassekampen 29. april fortjener å bli lest. Her påpeker han hvordan Gjenopptakelseskommisjonen, i møte med det veldokumenterte fraværet av bevis mot Torgersen, bruker ulogisk og uholdbart «skipperskjønn» for å nekte Torgersen gjenopptakelse:

Kommisjonens avgjørelser er stappfull av feil, så mange og så utenfor vanlig resonnement og logikk at det virker som grov uforstand i tjenesten.

Som eksempel redegjør han for den ofte feiltolkede historien om at Torgersen skal ha nektet å avgi hårprøve, en historie som har blitt en stor belastning for Torgersen uten at det finnes saklig grunnlag for dette.

Hårprøvefeilen er bare et av utallige eksempel på at Kommisjonen har dårlig evne til å lese presist, analysere presist og konkludere presist og korrekt. Handler det om ren inkompetanse? Problemet er i så fall at de burde gått i begge retninger, men det viser seg at alle feilene systematisk går i en retning, alltid til skade for Torgersen.

Les artikkelen her