Torgersen saksøker Gjenopptakelseskommisjonen

Av 20. mai 2011 0 Comments

I dag saksøkte Fredrik Fasting Torgersen Gjenopptakelseskommisjonen og Riksadvokaten med påstand om at kommisjonens avslag kjennes ugyldige og at saken gjenopptas. I stevningen skriver Torgersens prosessfullmektig Jan Tennøe innledningsvis:

Uansett hvor uenig jeg i mitt liv som advokat har vært i en rettergangsavgjørelse, har jeg alltid vært i stand til å forstå det resonnement som ligger bak avgjørelsen. I Torgersens sak er det ikke slik. Ikke bare én gang, men en rekke ganger har jeg måttet stille meg helt uforstående til kommisjonenes logikk og resonnementer.

Gjenopptakelseskommisjonen har både i 2006 og 2010 avslått Torgersens begjæringer om gjenopptakelse av drapssaken mot han. Dette til tross for at det hele denne tiden har vært klart at ingen av de tre hovedbevisene mot han er holdbare. Et enormt arbeid har blitt nedlagt av et stort antall sakkyndige for å formidle dette faktum til kommisjonen, uten at de har villet ta den nødvendige konsekvens av den informasjonen de har fått.

Vi vil følge denne saken svært nøye her på disse sidene. Stevningen kan lastes ned her, og er anbefalt lesning.

Oppdatering: Dagbladet med bred omtale av søksmålet. VG og Dagsavisen dekker også saken.