Kritikken hagler mot Gjenopptakelseskommisjonen

Av 12. mars 2016 4 Comments

I februar sendte Ekko-redaksjonen en serie programmer om Gjenopptakelseskommisjonen som alene var verdt hele NRK-lisensen.

I løpet av fire sendinger presenteres flere omstridte saker som kommisjonen har avslått å gjenoppta. Både Tommy-saken og Harald Tveiten-saken er oppsiktsvekkende på hver sin måte, en gjenomgang av disse vil falle for lang her men lenker til sendingene og tilhørende nettartikler finner du nederst i denne saken.

Ekko-redaksjonen har også foretatt en undersøkelse der de har spurt flere hundre forsvarsadvokater om deres inntrykk av kommisjonen. Undersøkelsen viser ganske entydig at tilliten til kommisjonen ikke er særlig stor i denne gruppen. Spesielt gjelder dette i saker der det har dukket opp nye bevis etter at dommen falt. Når kommisjonen aksepterer gjenopptakelse er det stort sett i saker der det er avdekket feil lovanvendelse, saksbehandlingsfeil eller der det foreligger en ny vurdering av tiltaltes tilregnelighet.

NRK_undersøkelse
Fra NRKs spørreundersøkelse blant forsvarsadvokater


 

Kommisjonen som ikke skal gjøre det lettere å få gjenopptatt saker (!)

Ekko-redaksjonen har lykkes i å få kommisjonens leder Helen Sæter til å delta i debatten. En av hennes uttalelser til nrk.no fortjener en egen kommentar:

HelenSæter2Det lå ikke i opprettelsen [av Gjenopptakelseskommisjonen] noen oppfatning om at det skulle bli lettere å få gjenopptatt saker. (Kilde)

Det er ingen grunn til å tvile på at Helen Sæter har fakta på sin side her. Absurditeten i uttalelsen ligger imidlertid helt oppe i dagen.

Da ekteparet Sten og Vibeke Ekroth med hjelp fra Tore Sandberg endelig oppnådde å få gjenopptatt Lilandsaken i 1994, var det ikke bare en feilaktig dom som ble avslørt. En temmelig utrivelig selvforsvarsmekanisme i rettsvesenet ble også dratt helt frem i lyset for første gang. Gjenopptakelsesprosessen hadde vart 20 år lengre enn nødvendig, og påtalemyndigheten hadde nesten greid å snyte Per Kristian Liland for oppreisning i det hele tatt gjennom sin iherdige motstand. At vi som jobber med Torgersensaken kjenner oss godt igjen i dette er det sikkert unødvendig å si.

Etter Lilandsaken var det altså klart at rettsvesenet var mer preget av menneskelig stolthet og prestisje enn det man frem til da hadde lagt til grunn. Noe måtte gjøres, og vi fikk først en Lilandkommisjon som ikke plasserte ansvaret noe bestemt sted. Deretter fikk vi en lang politisk prosess med høringssvar fra alle rettsvesenets kriker og kroker. Og etter ti år, forøvrig de samme ti årene da tiden rant ut for Fritz Moen i det som kanskje er norges mest tragiske justismordsak, fikk vi en gjenopptakelseskommisjon med et mandat som var så utvannet at den altså i følge kommisjonens leder ikke har til oppgave å gjøre det lettere å få gjenopptatt saker i det hele tatt.

Det vi trengte var en instans med motivasjon og mandat til å avdekke feilaktige dommer. Et miljø som ville våge å opponere mot det øvrige rettsvesenet når det var nødvendig, og som ville feiret med en tur på byen de gangene de medvirket til å avdekke et alvorlig justismord.

Det vi fikk var en postkontor for påtalemyndigheten, med en leder og en administrasjon hvis viktigste kvalifikasjon er deres evne til å lese tankene til Riksadvokat Tor-Aksel Busch. En kommisjon som behandler sine saker mest mulig i tråd med tidligere rettspraksis. Altså den rettspraksisen som ga oss Lilandsaken, Fritz Moensaken og Torgersensaken i utgangspunktet. Takk for ikkeno!

Tommy-saken i Juristkontakt

Også bladet Juristkontakt har viet diskusjonen rundt Gjenopptakelseskommisjonen mye spalteplass over lang tid. I novemberutgaven står de erfarne privatetterforskerne Tore Per Bakken og John Chr. Grøttum fram med sine erfaringer i arbeidet for å få gjenopptatt Tommy-saken. De sier blant annet:

Vårt inntrykk er at det er helt lukkede dører når man som privatetterforsker legger frem en begjæring om gjenopptakelse for kommisjonen. Det er ikke mulig å nå fram uansett hva slags bevis man finner og presenterer.

Bakken og Grøttum har tilsammen 30 års erfaring som Kripos-etterforskere og er å regne blant landets mest erfarne eksperter innen taktisk og teknisk etterforskning.

Juristkontakt


 

Ekkos sendinger om Gjenopptakelseskommisjonen:

NRK har også publisert en rekke saker om de samme temaene på sine nettsider:

Advokat Morten Furuholmen, advokat Thomas Klevenberg, privatetterforsker Tore Sandberg og advokat Marius Dietrichson er blant de som her uttaler seg kritisk om kommisjonens arbeid.