Er det sant at Torgersen nekter å avgi DNA-prøve?

Det hevdes ofte at Fredrik Fasting Torgersen har nektet å avgi DNA-prøve for sammenlikning med DNA-materiale fra åstedet. Denne påstanden er enten helt gal, eller i beste fall bare svært unyansert og villedende, avhengig av hvordan man velger å se på saken. Bakgrunnen er denne:

Torgersen avga en hårprøve under etterforskningen av drapet i 1957/58. Hårprøven ble ikke brukt som bevis under rettssaken, og det er derfor all grunn til å tro at det ikke ble funnet hårstrå på åstedet som liknet på Torgersens.

I 1997 var det blitt gjort store fremskritt når det gjaldt bruk av DNA som bevismateriale, og Torgersen henvendte seg derfor til politiet med forespørsel om det fantes bevart biologisk materiale fra etterforskningen. Hans håp den gangen var nettopp å kunne renvaske seg selv gjennom en DNA-prøve. Dessverre var svaret fra politiet at alt slikt materiale var destruert.

Under forberedelsene til den første gjenopptakelsesbegjæringen i 2006, dukket politiet allikevel opp med et par hårstrå som tilfeldigvis var blitt funnet på Rettsmedisinsk institutt. Disse var merket med at de stammet fra Rigmor Johnsens kåpe, men opphavet var ikke dokumentert ved protokoll eller liknende.

Torgersens frykt er at det kan være hans egen hårprøve fra 1958 som på denne måten hadde dukket opp igjen. Denne hårprøven må på ett eller annet tidspunkt ha vært en del av etterforskningsmaterialet, og hårfunn fra Rigmor Johnsens kåpe er ikke omtalt noe sted tidligere.

På grunn av hårstråenes uklare opprinnelse har Torgersen derfor avslått å la sitt eget hår bli sammenliknet med denne hårprøven. En slik sammenlikning vi uansett resultat ikke kunne være frifinnende for Torgersen, ettersom hårene slett ikke trenger å stamme fra drapspersonen.

Det eksisterer ikke annet DNA-materiale fra åstedet som det kan være aktuelt å sammenlikne med Torgersens. En DNA-prøve ville derfor ikke per i dag kunne bidra til å oppklare saken.

Les også: