Torgersens 8 utelukkelsesbevis

Da Torgersen ble dømt i 1958, var det i retten blitt presentert tre tekniske bevis som må ha veid meget tungt for juryen. Tannbittbeviset alene må rimeligvis ha blitt betraktet som et 100% sikkert bevis på at Torgersen var gjerningsmannen slik det ble fremlagt den gangen.

I dag er selv Gjenopptakelseskommisjonen enig i at tannbittbeviset ikke sier noe om Torgersens skyld. De to andre tekniske bevisene, barnålbeviset og avføringsbeviset, er også meget sterkt svekket av nyere sakkyndige vurderinger.

I dag, som i 1958, foreligger det en rekke bevis og omstendigheter som trekker klart i retning av at Torgersen ikke kan ha vært gjerningsmannen. Stilt ovenfor den tisynelatende styrken i de tre tekniske bevisene må juryen i 1958 ha valgt å se bort ifra disse omstendighetene. I dag er det rimelig å vurdere dette anderledes.

Her er 8 av disse utelukkelsesbevisene. Det kan sikkert diskuteres om noen av dem 100% sikre bevis isolert sett, men samlet sett taler de med styrke om at Torgersen ikke kan ha begått drapet i Skippergata:

  1. Blod. Den drepte jenta hadde blødd kraftig, hun var helt tilsølt av blod og blod var sprutet utover. Torgersen hadde ikke spor av ferskt blod på sine klær.
  2. Tekstilfibre. Under neglene på den drepte jenta ble det funnet tekstilfibre. Fibrene stammer etter all sannsynlighet fra gjerningspersonen som hun åpenbart hadde slåss med. Fibrene stammet ikke fra Torgersens klær.
  3. Alibi. Torgersens mor og søster forklarte at Torgersen var hjemme da drapet skal ha skjedd. Deres forklaringer stemmer i detalj overens med Torgersens egen forklaring. De kan ikke ha samordnet sine forklaringer med Torgersen ettersom han satt fengslet med brev- og besøksforbud.
  4. Bittmerker. Den som avsatte bittmerket i offerets bryst bmå ha manglet en tann eller hadde en tann som var vesentlig lavere enn tennene på begge sider. Torgersen manglet ingen tann. Tennene hans var like høye.
  5. Slam. Gulvet i kjelleren der den drepte jenta ble funnet var dekket av et lag fuktig slam. Det var ikke spor av slam på Torgersens sko.
  6. Fotavtrykk. Gjerningsmannen må ha avsatt fotavtrykk på kjellergulvet som var dekket med fuktig slam. Torgersens fotavtrykk ble ikke funnet på kjellergulvet.
  7. Forfølgeren. Den mannen som fulgte etter den drepte jenta like før drapet skjedde, ble observert av seks vitner. Ingen av disse kunne identifisere mannen som Torgersen. Det vitnet som hadde sett mannen best, var helt sikker på at det ikke var Torgersen som var forfølgeren.
  8. Promille. Promilleundersøkelser av den drepte jentas blod tyder på at hun ble drept minst en time senere enn drapstidspunktet fastsatt i dommen. Da var Torgersen allerede pågrepet av politiet av helt andre grunner.