Ståle Eskelands svar til statsadvokat Katteland

Da Torgersensaken skulle behandles av Gjenopptakelseskommisjonen første gang, skrev statsadvokat Anne Margrete Katteland en uttalelse på vegne av påtalemyndighetene. Her kom hun til den uforståelige konklusjonen at det fantes rikelig med beviser for Torgersens skyld, og at dommen fra 1958 utvilsomt var riktig. Dette er Ståle Eskelands svar til Katteland.