25. august: Justismordseminaret «aldri mer slippes løs…»

Av 23. august 2014 0 Comments

Mandag arrangeres justismordseminaret “…aldri mer slippes løs…” på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet starter klokken 10.00 og er gratis og åpent for alle.

Seminaret arrangeres av Bjørnstjerne Bjørnson-akademiet og Norsk PEN i felleskap. PEN er en internasjonal ytringsfrihetsorganisasjon for skribenter og forfattere, og det er svært gledelig at de på denne måten bidrar til å sette fokus på Torgersensaken.

Blant deltakerene er professorene Ståle Eskeland og Per Brandtzæg, og høyesterettsadvokatene Jan Tennøe og Gunnar Nerdrum, som alle er blant de mest profilerte talsmennene for gjenopptakelse av Torgersensaken. I tillegg deltar den britiske juristen Dr. Michael Naughton og jusprofessor Alf Petter Høgberg, som tidligere i år var ordstyrer under en paneldebatt om bevisene i Torgersensaken.

deltakere_seminar

Ståle Eskeland, Alf Petter Høgberg, Jan Tennøe, Gunnar Nerdrum og Per Brandtzæg.

Arrangørene har også forsøkt å få lederen i Gjenopptakelseskommisjonen Helen Sæter til seminaret for a snakke om hva som skal til for å få en sak gjenopptatt. At hun har valgt å ikke ta imot denne invitasjonen er synd, men ikke overraskende.

Innocence-bevegelsen
Ekstra spennede er det at lederen i “the Innocence Network”, Keith Findley, kommer til seminaret for å snakke om erfaringene fra arbeidet med å få omgjort feilaktige rettsavgjørelser ellers i verden. “the Innocence Project” ble opprettet av to jurister ved et universitet i New York, etter at de ved hjelp av DNA-testing hadde avdekket at et forbløffende antall domfelte i Amerikanske fengsler var uskyldige. Siden den gang har over 300 blitt frikjent som en følge av organisasjonens arbeid. De estimerer at mellom 2,3 og 5 % av alle innsatte i USA er uskyldig dømt, hvilket i så fall betyr at minst 50 000 personer for øyeblikket sitter i fengsel uten å ha begått noen forbrytelse.

The Innocence Project har skapt avleggere i mange land, og samarbeidet organiseres i the Innocence Network som altså ledes av Findley. På deres årskonferanse tidligere i år medvirket professor Ståle Eskeland med en presentasjon av Torgersensaken. Deltok gjorde også over 100 domfelte som hadde tilbragt tilsammen 1749 år i fengsel for forbrytelser de ikke hadde begått.

Innocence-bevegelsen har avdekket mye kunnskap om årsakene til justismord. Feilaktige øyevitneobservasjoner spiller en rolle i 72% av de sakene der den dømte har blitt frifunnet etter DNA-testing. I 49% av sakene har feilaktig informasjon fra sakkyndige bidratt til domfellelsen, og i en skremmende stor andel av tilfellene dreier det seg om bevisst forfalskning av vitenskapelige eller andre typer bevis. Av spesiell interesse med tanke på Torgersensaken er også organisasjonens oversikt over saker der feilaktig identifikasjon ved hjelp av bitemerker har bidratt til å sende uskyldige i fengsel.

“0+0=4” – gratisforestilling!
De som har vanskelig for å delta på på dagtid, kan uansett få med seg Thomas Byes lovpriste “0+0=4”, som avslutter seminaret. Forestillingen har gått sin seiersgang både på teaterscener, i rettslokaler og som radioteater det siste året. I denne monologen forteller Bye om hvordan han ble besatt av Torgersensaken etter å ha spilt aktor Dorenfeldt i Bjørneboes “Tilfellet Torgersen”. “0+0=4” er den best tenkelige innføringen i både Torgersensaken og i problematikken rundt justismord i Norge, og dersom du ikke har sett den enda burde du benytte denne anledningen. Forestillingen starter klokken 19.00, og det er også her gratis adgang.

Thomas_Bye_600