VG om nye bevis

Av 29. april 2011 0 Comments

Flott artikkel i VG der det blant annet gjøres rede for en rekke bevis i saken som hittil har vært lite omtalt. De nye bevisene er et resultat av et arbeid som Frode Fasting Torgersen har gjort i samarbeid med sin onkel, Fredrik Fasting Torgersen selv. Torgersen bygger i stor grad på sakens originaldokumenter, og hans resultater vil senere bli presentert i sin helhet her på dette nettstedet.

Les artikkelen her.