Forfatterforeningen støtter gjenopptakelse

Av 1. mai 2011 0 Comments

Den norske Forfatterforening støtter arbeidet med å få gjenopptatt Torgersensaken, noe som selvfølgelig er svært gode nyheter. Følgende resolusjon ble vedtatt på Forfatterforeningens årsmøte:

En rekke fremtredende forskere ser i dag bevismaterialet som felte Fredrik Fasting Torgersen i 1958 i et helt annet lys enn datidens kunnskap gav grunnlag for. Årsmøtet i Den norske Forfatterforening støtter arbeidet som nedlegges for at forfatteren Fredrik Fasting Torgersen skal få gjenopptatt sin sak. Bevismaterialet må vurderes på nytt ut fra nåtidens sakkyndighet og kompetanse.

Les hele kunngjøringen her.