Carl I. Hagen støtter gjenopptakelse, refser kommisjonen

Av 11. mai 2011 0 Comments

I et intervju med Aftenposten 4. mai stiller tidligere visepresident på Stortinget Carl I. Hagen seg bak Per Sandbergs kritikk av Gjenopptakelseskommisjonens siste avslag i Torgersensaken.

– Jeg stiller meg helt uforstående til at kommisjonen sa nei i fjor. Den kan ikke ha tatt hensyn til ny informasjon som er kommet etter at kommisjonen sa nei første gangen, sier Hagen.

I intervjuet, som har tittelen «Hagen vil vrake kommisjonen», tar Hagen til orde for at Gjenopptakelseskommisjonens medlemmer ikke bør ha bakgrunn som dommere, politifolk eller statsadvokater.

– I Torgersensaken er det mye tvil, men tvilen kommer konsekvent systemet til gode, ikke Torgersen. Det hele er altså snudd på hodet i forhold til vanlige rettsprinsipper. Skjer dette fordi det er bukken som passer havresekken? Har dagens leder av kommisjonen, en mangeårig tingrettsdommer, en ubevisst lojalitet til dommerstanden?

Vi vil lenke til hele artikkelen her dersom den blir gjort tilgjengelig på nettet.

Les også: