Per Sandberg går ut mot Gjenopptakelseskommisjonen

Av 3. mai 2011 0 Comments

CC-lisensiert bilde fra Wikimedia Commons av Bård Gudim, FrPMedia

Fremskrittspartiets Per Sandberg går i Aftenposten ut med uforbeholden støtte til gjenopptakelse av Torgersensaken. Som formann i Stortingets justiskomité begår Sandberg her et av de gledeligste brudd på politisk skikk og bruk vi kan huske å ha sett.

– Ja, vi i Frp beveger oss her på en knivsegg, og mange vil sikkert mene at vi bryter hevdvunne prinsipper. Men jeg er villig til å strekke prinsipper hvis vi greier å øke rettssikkerheten. Jeg kan ikke sitte stille og holde kjeft når jeg opplever klare brudd på den.

Fremskrittspartiet har brukt av egne midler for å få uavhengige jurister til å gjennomgå bevisene i saken, og resultatene er som man kunne forvente. Sandberg er også befriende direkte i sin kritikk av Gjenopptakelseskommisjonens arbeid:

– De tre hovedbevisene som felte Torgersen i rettssaken i 1958 – tannbittbeviset, barnålbeviset og avføringsbeviset – er i dag verdiløse. Vitenskapen har rett og slett radert bort beviskraften. Selv rettsmedisinsk kommisjon er enig i dette. Likevel nekter Gjenopptagelseskommisjonen å ta dette innover seg.

Det er all grunn til å håpe at Sandbergs klokkeklare utspill kan sette fart på prosessen mot gjenopptakelse. Aftenposten har fulgt opp saken gjennom en fyldig dekning av nyheten om at Torgersen saksøker Gjenopptakelseskommisjonen, og gjennom en glimrende leder der avisen setter Sandbergs utspill inn i en større sammenheng:

I nesten alle de mest kjente justismordsakene har politi og påtalemyndighet kjempet som løver mot at sakene skal gjenopptas. Det er som om prestisjen i slike saker er så sterk at den blender makten for ubehagelige realiteter.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Les også: