Gunnar Nerdrum: Torgersen og Dreyfus

Av 19. august 2011 0 Comments

I en artikkel i Klassekampen 18. mai trekker høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum paralleller mellom Torgersensaken og Dreyfussaken, historiens kanskje mest kjente justismord.

Jeg har fulgt sakens mange forviklinger gjennom flere år og vi var nok mange som hadde håpet at de siste avklaringene med hensyn til de tekniske bevis skulle ha beveget både påtalemyndigheten og Gjenopptagelseskommisjonen til å se på saken med friske øyne. Vi kan ikke la denne saken, en skamplett på Norge som rettsstat, falle.

Les artikkelen her