Er det sant at Torgersen har filt tennene sine?

Dersom noen har fortalt deg at Torgersen har filt på tennene sine i et forsøk på å sabotere tannbittbeviset, har du helt sikkert snakket med en person som ikke har satt seg særlig godt inn i Torgersensaken. Dette er en ren sladrehistorie uten rot i virkeligheten, men dessverre dukker den nesten alltid opp når Torgersensaken omtales.

I 1958, kort tid etter at Torgersen ble anholdt, ble det tatt en avstøpning av tennene hans. Denne avstøpningen ble sammenliknet med bitemerkene i den dreptes bryst, og datidens sakkyndige kom fram til at det var full overenstemmelse mellom tennene og merkene. Som kjent har en rekke senere undersøkelser fastslått at dette ikke er tilfelle, les mer om tannbittbeviset her.

Noen år senere ble det tatt en ny avstøpning av Torgersens tenner. Når man sammenlikner disse to avstøpningene finner man at fortennene i underkjeven har endret seg noe. Endringen er høyst reell, og stammer sannsynligvis fra tannbehandling utført i fengselet, men den kan også skyldes normal slitasje.

Langt senere dukket det opp informasjon om at det hadde gått rykter blant politifolk og fengselsbetjenter om at Torgersen hadde filt på tennene sine mens han satt på cella. Ryktene gikk ut på at Torgersen hadde forsøkt å manipulere tennene sine før den første avstøpningen ble tatt i 1958, og kan altså ikke forklare forskjellene mellom de to avstøpningene.

Det er foretatt en grundig politiutredning av disse ryktene, uten at det er funnet noen som selv har observert filingen, eller som vet hvem som kan ha observert den. Selv Statsadvokat Lars Frønsdal omtaler dette som en vandrehistorie, men han holdt seg likevel ikke for god til å legge denne vandrehistorien fram for retten da Torgersensaken ble behandlet i 2000.

Det er også viktig å ha klart for seg at alle sakkyndige som i årenes løp har vurdert tannbittbeviset har benyttet 1958-avstøpningen eller kopier av denne. Det ville selvfølgelig være uaktuellt å bruke den senere avstøpningen i en slik vurdering, og det at Torgersens tenner har endret seg noe i ettertid er derfor helt uten betydning, uansett hvordan endringen har oppstått.

Forsker Jon Ingulf Medbø har skrevet en svært grundig og detaljert gjennomgang av tannfilingsspørsmålet som du kan lese her.

At tannfilingshistorien så ofte trekkes frem er selvfølgelig svært uheldig for Torgersen. Historiens popularitet må imidlertid først og fremst sees på som et uttrykk for den mangelen på reelle beviser som finnes i Torgersensaken.

Les også: