Derfor ønsker ikke Torgersen å avgi hårprøve av Ståle Eskeland

I 2006 ble Fredrik Fasting Torgersen anmodet av Gjenopptakelseskommisjonen om å avgi hårprøve for sammenlikning med hårstrå som nylig var blitt funnet på rettsmedisinsk institutt, og som i følge en påskrift skulle stamme fra drapsofferet Rigmor Johnsens kåpe. Torgersen ønsket ikke å avgi en slik prøve av en rekke høyst forståelige grunner. I dette svaret på Gjenopptakelseskommisjonens anmodning går professor Ståle Eskeland grundig gjennom disse grunnene.

Les også: