Ståle Eskeland er død

Av 26. desember 2015 0 Comments

Jusprofessor Ståle Eskeland gikk bort 2. juledag, etter å ha tapt kampen mot kreften.

Festskrift_©JohannesGranseth_5

Ståle Eskeland, her sammen med Cato Schiøtz under feiringen av Fredrik Fasting Torgersens 80-års dag i oktober 2014. Foto: Johannes Granseth.

Ståle har stått i spissen for arbeidet for å få gjenopptatt Torgersensaken de siste 20 årene. Sammen med advokat Erling Moss sto han bak Torgersens 3dje begjæring om gjenopptakelse i 1997. Etter at denne ble avslått skrev han avhandlingen Bevisene i Torgersensaken, der han viste at ingen bevis kunne knytte Torgersen til drapet han var dømt for. Fremdeles i samarbeid med Moss begjærte han deretter saken gjenopptatt to ganger ovenfor Gjenopptakelseskommisjonen, med nye avslag som resultat begge ganger.

Siden dette har Ståle ledet en bredt sammensatt gruppe som har fortsatt arbeidet for gjenopptakelse. Han har gått inn i Torgersensaken med absolutt hele seg, og holdt Torgersenarbeidet levende gjennom noen urimelig tunge perioder. Da han etter hvert måtte innse at han ikke ville kunne fullføre løpet helt inn selv, var det til stor glede og oppmuntring for han å se at kompetente jurister som Nils Erik Lie, Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen dukket opp for å føre arbeidet videre.

Ståle etterlater seg sin ektefelle Kari, to døtre, en sønn, to stesønner, tre svigerbarn og en fin flokk barnebarn, stebarnebarn og bonusbarnebarn. En av stesønnene er redaktør for dette nettstedet og forfatter av disse tunge linjene. Du vil bli dypt savnet, Ståle.

Minneord: