Kommisjonen frikjennes av Oslo Tingrett

Av 12. november 2013 0 Comments

I går falt dommen i søksmålet som Fredrik Fasting Torgersen har anlagt mot Gjenopptakelseskommisjonen. Resultatet er ikke overraskende, men likefullt nedslående: kommisjonen frikjennes. Ikke etter en vurdering av fakta i saken, men på det åpenbart uholdbare grunnlaget at Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelser ikke kan prøves av domstolene. 

Slutning_600x161

Basert på en tidligere dom i den såkalte Baneiasaken, anser Oslo Tingrett at den ikke har myndighet til å overprøve Gjenopptakelseskommisjonens vedtak. Dommen på 24 sider inneholder således ingen forsøk på å vurdere bevisene i saken.

Det er femte gang Torgersen nektes det han har kjempet for i over 50 år: Å få en ny domstol til å vurdere om bevisene som ble brukt til å dømme han til livsvarig fengsel i 1958 er holdbare. Samtlige av bevisene mot Torgersen har i ettertid sviktet fullstendig eller nesten fullstendig, og det er en overveldende sannsynlig at Torgersen ikke ville ha blitt dømt dersom bevisene hadde blitt riktig fremstillt for juryen under den opprinnelige rettssaken.

I Torgersensaken ser vi det samme som vi så i tidligere justismordsaker som Lilandsaken og Fritz Moen-sakene: Påtalemyndighetene kjempet med nebb og klør mot gjenopptakelse, og fikk domstolene med seg, helt til sakene sprakk. Før eller senere vil også verkebyllen Torgersensaken sprekke.

Jan Tennøe lanserer bok

Torgersens prosessfullmektig Jan Tennøe har formodentlig forutsett nettopp dette utfallet, og har derfor forberedt seg på å prosedere saken i full offentlighet. Hans bok «Torgersensaken – Juks satt i system» lanseres i dag (tirsdag 12. november) kl 14, på en pressekonferanse i 2. etasje på Det norske teatret i Kristian IVs gt. 8 i Oslo. I tillegg til forfatteren vil også Torgersen og andre som har engasjert seg i saken være tilstede. Pressekonferansen er åpen for alle!

Boken er gratis i digitale formater. Last ned eller bestill boken fra forlagets nettside.

Les også: