Advokat Tennøe med bok om uredeligheten i Torgersensaken

Postet av 14. november 2013 3 Comments

Advokat Jan Tennøe, som er Fredrik Fasting Torgersens prosessfullmektig i søksmålet mot Gjenopptakelseskommisjonen, lanserte tirsdag 12. november sin bok «Torgersensaken – Juks satt i system».

I boken, som betegnes som det krasseste angrep på norsk rettsvesen i moderne tid, går han knallhardt ut mot måten påtalemyndighetene og Gjenopptakelseskommisjonen har opptrådt i Torgersensaken.

Tennøe_pressekonferanse_bok

I boken viser Tennøe hvordan de tre tekniske bevisene som felte Torgersen kom i stand ved graverende feil i 1958. I dag er det klart at disse bevisene er uten verdi, men i 1958 ble de oppfattet som 100% sikre.

Han viser også at det ikke fantes troverdige vitner i saken, og hvordan Torgersens sikre alibi ble satt til side i møtet med de overbevisende, men fullstendig feil fremstilte tekniske bevisene.

Tennøe dokumenterer hvordan rettssystemet tyr til uholdbare metoder og juks for å nekte Torgersen den gjenopptakelsen som han helt åpenbart har krav på. Han går på ingen måte stille i dørene, og kommer med svært alvorlige beskyldninger mot enkeltpersoner i vårt rettsapparat.

«I mine mer enn 30 år som forretningsadvokat har jeg holdt en tilbaketrukket profil og på vanlig måte akseptert de avgjørelser som har kommet fra våre domstoler og vår forvaltning. Den gjennomførte uredelighet jeg har sett i Torgersensaken er imidlertid så ille at jeg som en alminnelig samfunnsengasjert person ikke kan forsvare å tie med det», skriver Tennøe i boken.

Boken kan bestilles her. Digitale utgaver av boken kan lastes ned gratis som ebok eller pdf. iPhone/iPad-brukere finner boken i iBooks.

Lanseringen skjer få dager etter at Torgersen og Tennøe tapte søksmålet de hadde anlagt mot Gjenopptakelseskommisjonen. De forsikrer at dommen vil bli anket, men tiltroen til at rettsvesenet vil bidra til å få avsluttet norges mest omtalte justismordsak på en verdig måte er lav hos dem begge.

Derfor velger altså Tennøe å benytte seg av trykkefriheten i håp om å skape offentlig oppmerksomhet rundt det domstolene foretar seg i denne saken.

«For én ting er å jukse i det stille for en domstol eller en dommer. Noe helt annet er det å jukse med befolkningen og våre massemedia som oppmerksomme tilskuere», sier Tennøe.

 

Tennøe_Torgersen

Fredrik Fasting Torgersen og Jan Tennøe under lanseringen av boken «Torgersensaken – Juks satt i system».

 

Staff

Torgersens tidligere forsvarer Tor Erling Staff kom med en støtteerklæring ved lanseringen av boken. Det samme gjorde blant andre Cato Schiøtz og Tore Sandberg.

 

Lie_Eskeland_Torgersen

Tidligere Førstelagmann Nils Erik Lie, professor Ståle Eskeland og Fredrik Fasting Torgersen under boklanseringen.

 

Tennøe og Sandberg på TV2

Jan Tennøe og Tore Sandberg ble intervjuet av TV2 samme dag som boken ble lansert:

Les også:

 

 

 

 • Det er på høy tide at de ansvarlige i påtalymyndighet blir fengslet og satt inn for det justismordet de åpenbart har bidratt til! Dette er kjeltringer som fremdeles sitter i sine stillinger! Gjennopptakelses komisjonen bør settes under etterforskning. Dette er korrupsjon og kammeraderi!

 • Morten Hernæs

  De aller fleste av oss har vel fulgt Torgersen-saken når den er blitt belyst.Og like mange er nok enige i at når saken ikke blir tatt opp igjen av rettsapparatet,hva er det de vil skjule??
  Det finnes eksempler av saker der retts-apparatet ikke vil ta en sak opp igjen fordi disse vet at de da vil tape.I enkeltsaker som Torgersensaken er det jo helt på trynet dårlig av justissektoren å ikke få de riktige opplysninger på bordet,men så lenge justissektoren har lik i skapet så ønsker selv ikke departementet denne saken gjenopptatt.
  Min mening er at de respektive som sitter å nekter å ta saken opp igjen burde finne seg en annen jobb å la andre personer gjøre jobben.Men det som er helt sikkert i denne saken,justissektoren er nok bare toppen av isfjellet….

 • Morten Eide

  Denne historien er nok en skamplett i den norske rettsstaten og føyer seg fint inn i rekken blant «Fritz Moen» og «Thomas Quick». Fritz ble som kjent tilkjent 16 millioner kroner i erstatning. Selv fikk han ikke oppleve dette fordi han døde av påkjenningene det norske rettssystem påførte ham.
  «Svensken» er fortsatt i prosess, men etterhvert vil det nok ramle mange lik ut av skapene til politi og påtalemyndigheter.
  Så har vi tusenvis av barnevernsaker som har samme struktur og karakter. Tiden er kommet til å starte en storstilt, landsomfattende erstatnings-kampanje, slik som ble gjennomført i Sverige for noen tid tilbake. Det er både generalpreventivt og nødvendig for å få omstrukturert politi, påtalemyndigheter og barnevernet i Norge.