Torgersensaken i 2013

Av 31. desember 2013 5 Comments

Ettersom Fredrik Fasting Torgersen fremdeles nektes en ny rettssak er det selvfølgelig ikke mulig å si seg helt fornøyd med 2013. Men det må allikevel gå an å si at året har vært oppløftende. Her er høydepunktene, sett med Torgersenbriller:

skilt_600

Torgersen fyller 80 år i 2014. Blir dette også året da han får den gjenopptakelsen som han åpenbart har krav på? Takk til Håvard Mossige / SpreDet for illustrasjon.

 

Torgersensaken tilbake i media

Året startet i fin stil med høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrums store artikkel i det juridiske tidsskriftet «Lov og Rett», der han så på likhetene mellom Torgersensaken og Dreyfussaken, verdens best kjente justismord. Tidlig på sommeren trykket Dagsavisen så den bredt anlagte saken «Torgersens testamente», og avisens kulturredaktør Mode Steinkjær fulgte opp med en sterk kommentar. Dagens Næringslivs portrett av Fredrik Fasting Torgersen satte et flott punktum for et år der vi har sett et oppsving i medieinteressen rundt saken.

Nils Erik Lies gjennomgang av saken

Torgersens støttespillere har ofte hevdet at alle som med et åpent sinn setter seg inn i Torgersensaken, er nødt til å komme til den konklusjon at Torgersen har krav på gjenopptakelse. Denne tesen ble bekreftet på spektakulært vis i høst, da tidligere førstelagmann Nils Erik Lie lot seg overtale til å gjennomgå saken. Gjennomgangen etterlot Lie «sterkt uroet». «Jeg kan ikke forstå annet enn at domfellelsen i 1958 var gal» uttalte Lie til Aftenposten, og han ble også intervuet om saken i Juristkontakt.

Søksmålet mot Gjenopptakelseskommisjonen

Som kjent ble kommisjonen frikjent i Oslo Tingrett i november. Dommen er selvfølgelig anket, men det ville være naivt å forvente noe annet enn fortsatt sterk motvind for Torgersensaken i vårt rettsvesen.

Jan Tennøes bokutgivelse

Som Torgersens prosessfullmektig i søksmålet mot Gjenopptakelseskommisjonen har Jan Tennøe arbeidet hardere for gjenopptakelse enn noen annen i året som har gått. At Tennøe ikke led av vrangforstilinger med hensyn til sakens sannsynlige utfall demonstrerte han tydelig da han kun fire dager etter kjennelsen i Oslo Tingrett kunne lansere boken «Torgersensaken – juks satt i system».

I boken kommer Tennøe med meget alvorlige anklager mot våre domstoler og vår forvaltning. «Tennøe skriver med en råhet og et raseri som i seg selv er interessant» skriver professor Rune Ottosen i sitt innlegg om boken i Dagsavisen, der han oppfordrer alle norske redaktører til å sette seg inn i Torgersensaken.

0+0=4

De som var til stede på Oslopremieren på 0+0=4 på Det Norske Teatret i høst, fikk oppleve en uforglemmelig forestilling med legender som Sten og Vibeke Ekroth og Torgersen selv i salen. Thomas Byes store justismordmonolog bruker skuespillerens egen «oppdagelse» av Torgersens sak som bakteppe for en fortelling om de store norske justismordene på Fritz Moen og Per Liland.

En bedre og mere gripende innføring i Torgersensaken og justismordproblematikken kan vanskelig tenkes, og vi håper at forestillingen vil finne mange tilskuere i året som kommer. Det er foreløpig satt opp tre ekstraforestillinger på det Norske Teateret på nyåret.

Torgersensaken.no

I løpet av 2013 har dette nettstedet servert over 4000 unike besøkende omtrent 14.000 sider på deling, en dobling i forhold til året før. Vi har startet et langsiktig arbeid med et ressursarkiv som skal inneholde alt som trengs for at hvem som helst skal kunne sette seg inn i saken. Vår facebookside har passert 3600 «liker», og av disse har godt over 2000 kommet til i løpet av 2013.

Alt i alt synes vi at vi har kommet et godt stykke videre i løpet av det siste året. Takk til dere som på forskjellig vis følger og støtter Torgersens kamp for rettferdighet! Godt nytt år!

Les også: