Fra Oslos skyggesider

Av 5. april 2014 0 Comments

Fredrik Fasting Torgersens jubileumsår innledes med hans første bokutgivelse på lang tid. Dikt- og fotoantologien «Hvis himmelen» samler Torgersens dikt og hans fotografier fra 70-tallets Oslo. Som alltid er det de mistilpassede, oversette og utstøtte som står i fokus hos Torgersen.

Torgersen-bokslipp-Tronsmo-1

Fredrik Fasting Torgersen under lanseringen av «Hvis himmelen» på Tronsmo bokhandel. 

Under rettssaken mot Torgersen i 1958 bemerket rettspsykiaterne nedlatende at den tiltalte hadde en hang til å skrive «ubehjelpelige dikt uten rim og rytme». I dag er Torgersen en respektert lyriker og det er de sakkyndiges forsøk på litteraturkritikk som fremstår som ubehjelpelig.

At Torgersen også har bak seg en betydelig fotografisk produksjon er antakelig mindre velkjent. Etter løslatelsen i 1972 arbeidet Torgersen lenge i bladet Aktuell Rapport, der han portretterte uteliggere, alkoholikere og andre av byens løse eksistenser i en slags dagbok fra Oslos underverden.

I antologien «Hvis himmelen» samles disse fotografiene for første gang, side om side med Torgersens dikt. Boken ble lansert 3. april i en for anledningen fullpakket Tronsmo bokhandel.

Forfatterkollega Thorvald Steen var sermonimester, og blant de som grep ordet var professor Ståle Eskeland og leder i forfatterforeningen Sigmund Løvåsen, som uttrykte sin tilfredshet med at Torgersens forfatterskap igjen vies oppmerksomhet, etter ofte å ha havnet i skyggen av den rettsskandalen som er uløselig knyttet til Torgersens navn.

Boken er tilgjengelig i de fleste bokhandlere, eller den kan bestilles direkte fra forlaget. VG gir boken god omtale. Og Aftenposten har laget en større reportasje i anledning utgivelsen, der du også kan høre Torgersen lese utdrag fra boken.

 

Hvis-himmelen_300x300