Nils Erik Lies gjennomgang av Torgersensaken

Postet av 5. juni 2014 6 Comments

Tidligere førstelagmann Nils Erik Lies gjennomgang av Torgersensaken demonstrerer enda en gang at Torgersen utvilsomt har krav på en ny rettssak, etter at han ble dømt til livstid i fengsel på uholdbare beviser i 1958.

Nils_Erik_Lie

Lie har i en årrekke vært øverste faglige leder i norges største ankedomstol, Borgarting lagmannsrett. Han var domstolleder da Torgersens gjenopptakelsesbegjæring ble behandlet der i 2000, og fant den gangen ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved avslaget, som han i parentes bemerket ikke selv var med på å utforme.

Da han som pensjonist  ble oppfordret av professor Ståle Eskeland til å gjennomgå Torgersens sak, nærmet han seg den først uten særlig entusiasme. Imidlertid hadde hans partner, Kirsten Fjellanger, allerede kjennskap til saken, og hun fikk etterhvert også vekket Lies interesse slik at han startet det massive arbeidet med å grave seg ned i sakens dokumenter. Han kom ut i den andre enden «dypt uroet», og mente det var uforståelig at saken ikke var blitt gjenåpnet under Gjenopptakelseskommisjonens behandlinger.

Han har siden fortsatt å arbeide med saken, og du kan lese hans oppdaterte rapport her. Det må være lov til å håpe at Lies gjennomgang vil være den berømmelige dråpen som endelig kan få begeret til å renne over i Torgersensaken.

Fredag 6. juni stiller Lie på et åpent debattmøte om Torgersensaken i regi av Universitetet i Oslo. I panelet sitter også Torgersens advokat Jan Tennøe, forfatteren av boken «Torgersensaken – juks satt i system». Motparten er representert ved Sorenskriver Stein Husby, Høyesterettsadvokat Arne Meltvedt og Professor Tore Solheim, og debatten ledes av Professor Alf Petter Høgberg. Det er svært gledelig at det avholdes en slik debatt, og vi oppfordrer alle som kan til å møte opp.

Lies gjennomgang av saken har fått mye omtale i pressen, blant annet har VG tatt tak i Lies analyse av vitneobservasjonene av Torgersen drapskvelden. Denne viser at Torgersen ikke kan ha rukket å begå drapet, og at politiet gikk feil rute da de rekonstruerte Torgersens bevegelser.

Aller mest gledelig er det kanskje at Dagsavisen, som første avis, går ut med uforbeholden støtte til gjenopptakelse. De skriver på lederplass:

Reaksjonen må komme innenfra. Fra riksadvokaten selv. Busch må skjære gjennom prestisjen og erkjenne at alle de veldokumenterte tilbakevisningene av sakens fakta er en for stor belastning for påtalemyndigheten. Med så sterk tvil om dommens rettferdighet, må riksadvokaten pålegge statsadvokaten i Oslo å gjenåpne saken av hensyn til eget omdømme og verdighet.

Riksadvokat Busch er den eneste som i dag har en realistisk anledning til å avslutte saken på en verdig måte. Det interessante er at han selv aldri har røpet noen faktisk kjennskap til eller mening om saken. Han har ofte blitt spurt, men han har alltid henvist til sin ansvarlige statsadvokat, som han sier han har full tillit til. Det er ikke gjort i en håndvending å sette seg inn i denne saken, så kanskje kan det tenkes at vår riksadvokat ikke enda har hatt anledning til å skaffe seg full oversikt. Vi håper han får tid til å lese Lies notat. For, som Arild Rønsen sa det i Klassekampen tidligere i år:

Fredrik Fasting Torgersen fyller 80 i år. Tor-Aksel Busch har fortsatt muligheten til å skrive seg inn i en slags forsinka helterolle, men det begynner altså å haste.