Per Brandtzæg er død

Av 16. september 2016 0 Comments

Enda en av Fredrik Fasting Torgersens fremste støttespillere har gått bort. Det er med stor sorg vi må si farvel til Per Brandtzæg, som døde søndag kveld.

Per var professor emeritus i medisin og ble ofte omtalt som Norges mest siterte forsker. Han har blant annet vunnet Anders Jahres medisinske pris, Fernströms nordiske pris, og han var kommandør av St. Olavs Orden. Om hans meget omfattende virksomhet som medisinsk forsker forteller hans kollegaer i sitt minneord i Aftenposten.

per_brandtzaeg

Per kom inn i Torgersensaken i 2004 etter å ha blitt bedt om å gi en sakkyndig vurdering av det såkalte avføringsbeviset. Han brukte under en time på å fastslå at beviset var uten noen som helst verdi, og engasjerte seg siden bredt og sterkt både for gjenopptakelse av Torgersensaken og for å forbedre rettsvesenets praksis når det gjelder vurdering av naturvitenskapelige bevis.

Brandtzæg skrev sammen med jusprofessor Ståle Eskeland et bidrag i boken «Festskrift til Fredrik Fasting Torgersen» som ble utgitt til Torgersens 80-års dag. I artikkelen, som er anbefalt lesning i dag, oppsummerer de to sitt arbeid med Torgersensaken.

Per var en varm, humoristisk og ualminnelig sympatisk mann som det har vært et stort privilegium å få lov til å samarbeide med. Vi sender våre varmeste tanker til hans kone Tulla og til hans barn og barnebarn.