Torgersens 80-års dag. Bildespesial.

Av 7. oktober 2014 0 Comments

Fredrik Fasting Torgersens 80-års dag 1. oktober ble markert med overrekkelse av festskrift på Litteraturhuset i Oslo.

Fotograf Johannes Granseth var tilstede, og vi har fått lov til å forsyne oss av bildene han tok:

Festskrift_©JohannesGranseth_2
Til tross for enkelte helseproblemer i det siste, var det en godt opplagt Torgersen som tok imot gratulasjonene fra de bortimot 100 som deltok på arrangementet.

Festskrift_©JohannesGranseth_18
Over 30 bidragsytere og 420 gratulanter har gått sammen for å hedre Torgersen med denne flotte utgivelsen.

Festskrift_©JohannesGranseth_1
NRK var på plass, men vi har foreløpig ikke sett noen reportasje fra arrangementet. Kan innslaget ha druknet i all dekningen av Høyres OL-nei, som preget nyhetssendingene denne dagen?

Festskrift_©JohannesGranseth_9
Festskriftet er utgitt på SpreDet forlag. Forlegger Håvard Mossige har også utgitt Jan Tennøes «Torgersensaken – Juks satt i system» og Torgersens egen dikt- og fotoantologi «Hvis himmelen». I sin innledning sa han blant annet:

Statsadvokater og kommisjoner har sagt at det er ingen tvil i Torgersensaken. Men som Arild Linneberg skriver i festskriftet: Sjelden har så mange tvilt så mye så lenge på noe i norsk rettsvesen som i Torgersensaken.

Jeg har lurt på hva påtalemakten ville sagt om Lilandsaken, hvis de hadde blitt vist et diagram over mengden tvil. 1970: 0% tvil. 1971: 0% tvil, og så videre, fram til 1994: Oj, 100% tvil! Liland frikjennes. Og det skjedde ikke, som jeg har hørt enkelte påstå, fordi systemet fungerte, det skjedde på tross av systemet, fordi idealister utenfor jusmiljøet, utenfor pressen, så at noe var alvorlig galt. Systemet kjempet med nebb og klør mot gjenopptakelse i et kvart århundre, for å forhindre at feilene ble avslørt. De som jobbet på Lilands side står også på Torgersens side, fordi de ser at samme mekanismene, de samme lovdyrene, fortsatt er der.

Festskrift_©JohannesGranseth_12
Forfatter Sidsel Mørch bidrar i festskriftet med diktet «Det handler om makt», som hun selv fremførte for Torgersen under arrangementet.

Festskrift_©JohannesGranseth_11
Professor Per Holck hilste Torgersen fra de vitenskapelige miljøene som i sterk grad har engasjert seg i Torgersensaken.

Festskrift_©JohannesGranseth_17

Festskrift_©JohannesGranseth_15
Hovedredaktør Kari Os Eskeland overrakte festskriftet til Torgersen. Vi klipper inn en liten bit fra hennes tale også:

Det er det livet du har klart å leve på tross av den ublide skjebnen det er å være definert som Norges farligste mann i årtier, som har gjort at vi har ønsket  å finne på noe ekstra i anledning din 80-årsdag.

I akademiske kretser er et Festskrift den største ære som vises en del professorer etter endt arbeidsdag. Det er en hyllest og anerkjennelse fra kolleger, og en bekreftelse på at den som får festskriftet har bidratt med noe vesentlig. Dette festskriftet er ikke et akademisk dokument til å grave seg ned i – slik et festskrift vanligvis er – men en utradisjonell og frodig markering og anerkjennelse av en 80-årings dramatiske skjebne og lange kamp.

Jeg har vært i det offentlige helsevesenet hele mitt yrkesliv. I starten var det utenkelig at leger gjorde feil. Legene var ufeilbarlige, og støttet hverandre i tykt og tynnt. Kvalitetssikring var et ukjent begrep. Det var motstand da man begynte å rokke ved forestillingen om at leger kunne gjøre feil. Og det var ikke legestanden selv som var drivkraften for å få til et endret syn på deres egen ufeilbarlighet. Det var først og fremst pasientene som hadde vært utsatt for feilbehandling og deres advokater. Erkjennelse av at alle en eller annen gang gjør feil – at det er menneskelig å feile – satt langt inne. Men min opplevelse er at legestanden ikke har mistet legitimitet og aktelse ved å erkjenne at det begås feil i helsevesenet.

Rettsvesenet er i dag der helsevesenet var for mange år siden. Dommerstanden er ufeilbarlig. Når man har avsagt en dom er den korrekt og ikke noe man grubler over i ettertid. Dommere gjør ikke feilvurderinger, de gjør ”helhetsvurderinger”, og det er ikke behov for kvalitetssikring. Men det er fortsatt menneskelig å gjøre feil. Selv dommere kan rammes av dette, så utrolig det enn kan høres!!

Festskrift_©JohannesGranseth_14
Boken er overrakt…

Festskrift_©JohannesGranseth_16
…og bursdagssangen avsynges.

Festskrift_©JohannesGranseth_10
Ikke alle hyllester lar seg reprodusere i et festskrift. Billedhugger Asbjørn Høglund avduket en bronsebyste som han hadde laget av Torgersen. Han foreslo spøkefullt at den kanskje kunne gis i gave til Høyesterett, der den kunne stå som en evig «stein i skoen».

Byste_©JohannesGranseth
Høglund hadde aldri truffet Torgersen før på 80-års dagen, og har laget bysten med utgangspunkt i fotografier.

Festskrift_©JohannesGranseth_19
Helge Reistad var blant de som hilste Torgersen på dagen. Reistad satte opp Jens Bjørneboes stykke «Tilfellet Torgersen» som debatteater i 1973, og var ett av medlemmene i den opprinnelige «Torgersenkomitéen» på denne tiden.

Festskrift_©JohannesGranseth_8
Rita Nilsen fra foreningen Retretten kom med en svært rørende hilsen der hun fortalte om noen av sine tilfeldige møter med Torgersen.

Festskrift_©JohannesGranseth_6
Advokat Harald Stabell var tilstede for å gratulere Torgersen.

Festskrift_©JohannesGranseth_5
Advokat Cato Schiøtz fortalte om veien videre i arbeidet for å få gjenopptatt Torgersens sak. Sammen med den profilerte Bergensadvokaten Pål W. Lorentzen jobber han for tiden med en ny begjæring til Gjenopptakelseskommisjonen. Begge har fått godkjenning fra sine arbeidsgivere til å jobbe pro bono for Torgersen. Her sammen med professor Ståle Eskeland, som lenge har vært motoren i arbeidet med å få gjenopptatt Torgersensaken.

Festskrift_©JohannesGranseth_7

Dagsavisen har publisert Karsten Alnæs´ festskriftartikkel «Østkantgutter blir også 80». Les også featureredaktør Lars West Johnsens sterke kommentar «Til lykke med loven» som ble publisert dagen etter bursdagen.