Torgersensaken i 2014

Av 16. januar 2015 8 Comments

Skulle du sett: nok et år har gått, og Torgersensaken er fremdeles ikke gjenopptatt. Den oppløftende utviklingen som vi så i 2013 har imidlertid fortsatt og forsterket seg, og vi står foran et meget spennende 2015. Her er fjorårets viktigste begivenheter i arbeidet for gjenopptakelse:

Økt oppmerksomhet

I januar trykket Aftenposten innlegget «Et justismord – og medienes ansvar», skrevet av to av Torgersens mest profilerte støttespillere, Ståle Eskeland og Per Brandtzæg.

EskelandBrandtzæg_600px

Ståle Eskeland er professor i strafferett og har vært motoren i arbeidet for gjenopptakelse de siste 15+ årene. Per Brandtzæg er professor i medisin og er sannsynligvis Norges mest anerkjente medisinske forsker.

I innlegget listet de opp 8 bevis som er egnet til å utelukke at Torgersen er skyldig, og oppfordret pressen til å sette seg inn i sakens detaljer og å ta stilling i spørsmålet om gjenopptakelse.

Og i juni gjorde Dagsavisen nettopp dette – på lederplass gikk de ut med en entydig støtte til gjenopptakelse. Dette representerer et vannskille i gjenopptakelsesarbeidet. Vi er helt avhengige av at pressen er våkent tilstede for å kunne ha noe håp om å bryte gjennom den veggen av motstand vi hittil har møtt hos påtalemyndigheten og i Gjenopptakelseskommisjonen.

Advokat Jan Tennøes bok «Torgersensaken – juks satt i system» – som utkom på tampen av 2013 –  ble tidlig på året belønnet med terningkast 5 i VG. I boken går den tidligere forretningsadvokaten svært hardt ut mot rettsvesenets opptreden i Torgersensaken. Boken kan lastes ned gratis, eller du kan nøye deg med å lese Tennøes artikkel «Det dreier seg om vår alles rettssikkerhet» som Aftenposten trykket i mars.

VG har dekket saken på en god måte i året som har gått, både de nylig avdekkede feilene i politiets tidsberegninger av Torgersens bevegelser drapskvelden og Torgersens problemer med å få utlevert lydopptak som ble gjort under Gjenopptakelseskommisjonens behandling har blitt gitt fyldig dekning. Det siste utløste også en sterk reaksjon fra Generalsekretæren i Norsk Redaktørforening Arne Jensen.

Ukebladet Vi Menn trykket i mars en grundig reportasje om saken, ført i pennen av journalist Torjus Dølo. I august sendte NRK Ekko et fint innslag om gjenopptakelseskommisjonen som hadde Torgersensaken som utgangspunkt.

Blant de som på forskjellige måter har hevet stemmen til støtte for gjenopptakelse i året som gikk er journalist Arild Rønsen, forsker Jon Ingulf Medbø, forfatter Karsten Alnæs, arkitekt Størker Svendsen og professor Kristian Gundersen. Og vi vi må spesiellt trekke frem redaktør Ellen Beate Dyvis sterke leder i årets siste utgave av Tannlegeforeningens Tidende. Det er svært gledelig at redaktøren tar et klart standpunkt og åpner for en faglig debatt i en sak der tannbittbeviset og påtalemyndighetens sakkyndige rettsodontologer har stått midt i stridens sentrum.

Debattmøte og seminar

I juni arrangerte institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo et åpent debattmøte om Torgersensaken. To paneler, étt for og étt imot gjenopptakelse, skulle diskutere seg frem til en større klarhet om hva som egentlig er stridstemaene når det gjelder bevissituasjonen i saken. Debattens verdi ble noe forringet av at det panelet som skulle argumentere mot gjenopptakelse manglet elementære kunnskaper om saken og tildels nektet å uttale seg om bevisene i det hele tatt (referat fra debatten her). Det som først og fremst ble avdekket var vel at det sannsynligvis ikke eksisterer noen kompetent opposisjon til det synet på Torgersensaken som forfektes av oss som er Torgersens støttespillere. Og det er jo i seg selv interessant.

I august arrangerte Bjørnstjerne Bjørnson-akademiet og Norsk PEN et heldagsseminar om Torgersensaken. Blant deltakerene var Keith Findley, som leder det internasjonale «Innocence Network». Ståle Eskeland var tidligere på året i Oregon og presenterte Torgersensaken på organisasjonens årskonferanse, og i Oslo fortalte Findley om deres erfaringer med å få omgjort feilaktige rettsavgjørelser i USA. Les et referat fra seminaret her, eller les presidenten i Bjørnstjerne Bjørnson-akademiet Knut Ødegaards innledning til seminaret her.

Nils Erik Lies analyse av Torgersensaken

Tidligere førstelagmann Nils Erik Lie fortsatte i fjor arbeidet med å gjennomgå bevisene i Torgersensaken. Hans fullstendige analyse ble ferdigstilt i mai, og kan leses her. Som pensjonist lot Lie seg i 2013 overtale til å gjennomgå Torgersensaken, noe han burde være særdeles godt kvalifisert til etter å ha vært øverste faglige leder for Borgarting lagmannsrett i 15 år. Det at han så tydelig har konkludert med at Torgersensaken burde vært gjenopptatt, har utvilsomt gjort inntrykk på mange.

Fredrik Fasting Torgersens 80-års dag

1. oktober fylte Fredrik Fasting Torgersen 80 år. I anledning dagen ble det utgitt et festskrift med bidrag fra 30 av Torgersens sympatisører og støttsspillere, et festskrift som utløste forargelse hos enkelte.

Festskrift_©JohannesGranseth_18

Foto: Johannes Granseth.

Over 400 gratulanter var med å spleise på utgivelsen, som ble overrakt under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo. Her ble også en bronsebyste av Torgersen avduket, laget av billedhugger Asbjørn Høglund. Se vår bildereportasje fra overrekkelsen, les Dagsavisens journalist Lars West Johnsens glimrende bursdagstekst «Til lykke med loven», og bestill gjerne festskriftet her.

«0+0=4»

Skuespiller Thomas Bye har i hele fjor reist rundt med justismordforestillingen «0+0=4». Han har spilt den både i rettssaler og på teaterscener, og da forestillingen ble sendt i radioteateret i juni høstet den ovasjoner i sosiale medier.

Thomasbye_twitter

Forestillingen har presentert Torgersensaken for et helt nytt publikum, og er utvilsomt en viktig grunn til at vi har hatt vind i seilene i året som har gått.

Nettsiden torgersensaken.no og sosiale medier

I løpet av 2014 har dette nettstedet har hatt besøk av over 9000 brukere, som tilsammen har sett på nesten 30.000 sider. Dette er mer enn en dobling i forhold til året før, og det er andre år på rad at aktiviteten på nettsiden dobler seg. På vår facebookside er det i skrivende stund ca 5.800 som støtter Torgersens krav om en ny rettssak, over 2000 av disse har kommet til i løpet av fjoråret. Nytt av året er også at du nå kan følge @torgersensaken på twitter.

Søksmålet mot gjenopptakelseskommisjonen

Torgersen saksøkte i 2011 Gjenopptakelseskommisjonen med påstand om at kommisjonens avgjørelser fra 2006 og 2010 måtte kjennes ugyldige. Dette søksmålet har blitt forsøkt avskåret ved at påtalemyndigheten har hevdet at domstolene ikke har anledning til å overprøve kommisjonen. Mens dette har blitt diskutert har årene gått, og tiden jobber jo i aller høyeste grad på påtalemyndighetens side i denne saken.

I september måtte vi gni oss litt i øynene: Da fikk Torgersen og Jan Tennøe, som representerer Torgersen i forbindelse med dette søksmålet, medhold i en anke for lagmannsretten der de påberopte seg saksbehandlingsfeil under behandlingen i tingretten. Søksmålet sendes dermed i utgangspunktet tilbake til tingretten for ny behandling. Påtalemyndigheten ønsker ikke noe slikt og har anket til høyesterett. Og imens fortsetter nok årene å gå. Men vi noterer det allikevel som en liten seier; det er første gang Torgersen har fått medhold i noe som helst i en norsk rettssal. Og kanskje er det en ørliten indikasjon på at rettsvesenet forbereder seg på å se på saken med litt friskere øyne.

Ny gjenopptakelsesbegjæring ved Schiøtz og Lorentzen

Det aller viktigste som skjedde i Torgersensaken i fjor var uten tvil at advokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen startet arbeidet med en ny begjæring om gjenopptakelse på vegne av Torgersen. At to slike juridiske toppnavn nå stiller seg i Torgersens hjørne er intet mindre enn fantastisk.

Eskeland-Lie-Lorentzen-Schiøtz-svarthvitt-14Pål W. Lorentzen, Cato Schiøtz, Ståle Eskeland og Nils Erik Lie. Foto: Johannes Granseth.

Schiøtz og Lorentzen kan forhåpentligvis tilføre den taktiske finessen som behøves for at vi endelig skal kunne trenge gjennom, 56 år etter at Torgersen ble dømt og 43 år etter at Tor Erling Staff leverte inn Torgersens første begjæring. De støttes i arbeidet av de tre juristene som pr. i dag kjenner saken best, nemlig Jan Tennøe, Nils Erik Lie og Ståle Eskeland. Den nye begjæringen vil være ferdig til innlevering i løpet av noen få måneder.

Takk til alle som har støttet og fulgt oss i 2014, og velkommen til et meget spennende nytt år i Torgersensaken!