I dag: Torgersens sjette begjæring om gjenopptakelse

Av 10. juni 2015 2 Comments

Torsdag 11. juni vil en ny begjæring om gjenopptakelse av Torgersensaken bli oversendt Gjenopptakelseskommisjonen.

Dette vil bli Torgersens sjette forsøk på å få en ny rettssak, etter å ha sonet over 16 år i fengsel, og etter å ha brukt et helt liv i forsøkene på å renvaske seg selv.

CatoSchiotz_foto_jgranseth

Cato Schiøtz. Foto: Johannes Granseth.

Det er høyesterettsadvokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen som står bak begjæringen. Schiøtz har bidratt i flere gjenopptakelsessaker tidligere, blant annet Lilandsaken og Boomerangsakene. Lorentzen er en meget profilert Bergensadvokat som blant annet har vært formann i Den Norske Advokatforenings rettssikkerhetsutvalg. Schiøtz og Lorentzen arbeider vederlagsfritt for Torgersen.

I forbindelse med begjæringen fremlegges det nye analyser og nye bevis. I tillegg påpekes faktiske feil og utelatelser i tidligere vedtak, samt uriktig lovanvendelse.

Advokatene Schiøtz og Lorentzen har samarbeidet med den erfarne dommeren Nils Erik Lie, som har utredet flere av temaene som taes opp i begjæringen. Lie var i en årrekke førstelagmann i Borgarting lagmannsrett, den samme domstolen som under sitt tidligere navn Eidsivating dømte Torgersen i 1958, og som under Lies ledelse avslo Torgersens begjæring om gjenopptakelse i 2000. Les Lies egen beretning om hvordan han endret syn på Torgersensaken her.

Denne nettsiden vil selvfølgelig følge gjenopptakelsesprosessen meget tett. Hele begjæringen inkludert alle bilag vil bli publisert her i løpet av sommeren. Lik vår facebookside dersom du vil gi din støtte til kravet om gjenopptakelse av Torgersensaken.

Les mer: