PST-sjef Janne Kristiansen og Torgersensaken

Av 29. november 2011 0 Comments

Hun huskes best som sjef for politiets hemmelige tjenester, og for sin avgang som følge av massiv kritikk etter 22.juli. Men før dette var Janne Kristiansen leder for den kommisjonen som i 2006 avslo Torgersens begjæring om gjenopptakelse.

Kristiansen er antakelig den enkeltpersonen som i størst grad har hatt mulighet til å bidra til gjenopptakelse av Torgersensaken, sammen med riksadvokat Tor-Aksel Busch. Man kan anta at daværende Justisminister Knut Storberget følte seg trygg på at han ville få en systemtro og lojal medarbeider da han oppfordret Kristiansen til å søke PST-jobben, selv om hennes famøse «vitenskapen får mene hva den vil» om de tekniske bevisene i Torgersensaken burde ha gitt et slags forvarsel om hennes senere frimodige og litt for oppriktige uttalelser til media.

Som PST-sjef hadde Kristiansen i 2011 et sammenstøt med en rekke medieinstitusjoner som ønsket innsyn i lydopptakene fra de åpne delene av Treholtsaken. Dette ble avslått på det aller innstendigste av PST og Kristiansen, som i parentes bemerket også avslo å gjenoppta Treholtsaken i løpet av sin tid som leder av kommisjonen.

Assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen skrev da et innlegg i Aftenposten som ga en følelse av dejavu for de av oss som mang en gang har klødd oss i hodet over Gjenopptakelseskommisjonens ubegripelige avslag fra 2006. PSTs begrunnelse er i følge Jensen «fullstendig dominert av prosessuelle og formelle betraktninger» og «nærmest blottet for reelle argumenter». Den virkelige godbiten kommer når PST fremhever det uheldige i at straffesaker prøves i mediene etter at de er rettskraftig avgjort, da dette vil kunne «undergrave tilliten til domstolen».(!)

Jensen spør:

Anser PST det som uheldig at eksempelvis Liland-saken og Fritz Moen-saken ble tatt opp igjen, blant annet i mediene? […] Mener PST at man heller – av hensyn til «tilliten til domstolene» – skulle latt disse og andre potensielle justismord ligge? Det bør PST-sjefen avklare forholdsvis raskt. Hvis det er slik at PST mener «tilliten til domstolene», selv når domstolene ikke fortjener den, er viktigere enn rettssikkerheten til de som feilaktig blir dømt til lange fengselsstraffer, da er det vel snarere tilliten til PST som er i fare.

To tidligere og en nåværende formann i Den Norske Forfatterforening skrev siden en oppfølger i Aftenposten, der de så på Janne Kristiansen og PSTs adferd med Torgersen-briller.

Les også: