Gjenopptakelseskommisjonens avslag

Da Torgersensaken skulle behandles av den nyopprettede kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i 2006, var det mange som følte at det var grunn til forsiktig optimisme. Denne optimismen skulle imidlertid vise seg å være grunnløs.

Klok av skade etter tidligere nederlag i rettsvesenet, var hele saken gjennomgått i pinlig detalj i Ståle Eskelands Bevisene i Torgersensaken. For første gang var det mulig å hevde at alle de tre tekniske bevisene mot Torgersen var 100% tilbakevist. Dette kom kanskje sterkest til uttrykk i brevet fra 10 fremtredende vitenskapsmenn til kommisjonen.

«Vitenskapen får mene hva den vil» uttalte den alltid like frittalende kommisjonslederen Janne Kristiansen til TV2 da avslaget ble offentliggjort, og denne uttalelsen kunne godt ha vært brukt som overskrift på hele kommisjonens begrunnelse. Argumentasjonen for avslaget går i korthet ut på at de tekniske bevisene tross alt må tillegges en liten smule bevisverdi, kombinert med den uhyrlige påstanden at de tekniske bevisene ikke egentlig var spesielt avgjørende da Torgersen ble dømt i 1958. Ståle Eskeland går grundig igjennom svakhetene ved avslaget her.

Torgersen brakte saken inn for kommisjonen igjen i 2010, og resultatet ble igjen negativt. Advokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen arbeider i dag med en ny begjæring om gjenopptakelse, som vil bli levert inn i løpet av 2015.

Last ned kommisjonens avgjørelser her:

Les også: