Gjenåpningsbegjæringen – en oppdatering

Av 29. oktober 2017 6 Comments

27. juni ble den syvende begjæringen om gjenopptakelse av Torgersensaken levert inn. Kort tid etter responderte kommisjonen ved å skrive til Statsadvokaten og be om å få oversendt samtlige av sakens dokumenter, og disse har de nå mottatt.

Det er sikkert unødvendig å si at samtlige dokumenter i denne saken utgjør et ruvende lass. Vi skal være svært forsiktige med å gi uttrykk for noen som helst form for optimisme, men det kan i hvert fall ikke være negativt at kommisjonen tilsynelatende er innstilt på å gjennomgå saken skikkelig denne gangen. Vi har foreløpig ingen informasjon om når vi kan forvente en avgjørelse i saken, men vi må være forberedt på at det kan ta tid.

Copyright © Johannes Granseth

Cato Schiøtz leder arbeidet med Torgersens syvende gjenopptakelsenbegjæring. Vi nevner at advokatfirmaet Schjødt 1 betrakter Torgersensaken som pro bono og stiller et tilsynelatende ubegrenset antall av Cato Schiøtz´ arbeidstimer til rådighet. Foto: Johannes Granseth.

«Mye synes å være likt»

I brevet som følger oversendelsen til Gjenopptakelseskommisjonen finner vi igjen en velkjent kommentar. «Mye synes å være likt fra tidligere begjæringer» påstår Statsadvokaten, og forbereder oss derved på det som helt sikkert kommer til å bli påtalemyndighetens hovedargument mot gjenopptakelse også denne gangen.

I en sak som Torgersensaken, som har blitt forsøkt gjenopptatt i syv omganger over en periode på 50 år, er det ikke til å komme fra at det anføres ting som også har vært nevnt i tidligere begjæringer. Vi har selvfølgelig forståelse for at det ikke skal være mulig å begjære en sak gjenopptatt om igjen og om igjen på nøyaktig det samme grunnlaget. Det kan likevel ikke være slik at alle de momenter som har vært nevnt i en eller flere av Torgersens tidligere begjæringer nå er diskvalifisert fra å bli tatt med i en totalvurdering. Men det er slik påtalemyndigheten og eventuelt også kommisjonen kommer til å argumentere, og det er sånn de har greid å forhindre en gjenopptakelse i alle disse årene.

Torgersens syvende begjæring inneholder uansett en lang liste med momenter som enten er helt nye, eller som er analysert på en ny måte. Cato Schiøtz har oppsummert de momentene som er nye i en egen redegjørelse som du kan lese her.

Ny leder for kommisjonen

Siden forrige gang Torgersensaken ble behandlet har kommisjonen fått en ny leder: Helen Sæter har gått av for aldersgrensen og Siv Hallgren har overtatt roret. Hun arver en kommisjon som i løpet av det drøye tiåret den har eksistert aldri har tatt en eneste kontroversiell avgjørelse. Det har aldri forekommet at kommisjonen har satt ned foten ovenfor påtalemyndighet eller domstoler, og det er absolutt ingenting som tyder på at kommisjonen har sett det som sin oppgave å være en siste sikkerhetsventil til beskyttelse mot alvorlige rettslige feilvurderinger.

Vi ønsker Hallgren lykke til, og håper at kommisjonen under henne vil finne sin stemme, og innta den rollen som den opprinnelig var tiltenkt.

Notes:

  1. Advokatfirmaet Schjødt ble etablert i 1936 av Annæus Schjødt (1888-1972), og det er altså ikke snakk om en feilstaving av Cato Schiøtz´ etternavn for de som måtte tro det.