Gjenåpningsbegjæringen – en oppdatering

Postet av 29. oktober 2017 6 Comments

27. juni ble den syvende begjæringen om gjenopptakelse av Torgersensaken levert inn. Kort tid etter responderte kommisjonen ved å skrive til Statsadvokaten og be om å få oversendt samtlige av sakens dokumenter, og disse har de nå mottatt.

Det er sikkert unødvendig å si at samtlige dokumenter i denne saken utgjør et ruvende lass. Vi skal være svært forsiktige med å gi uttrykk for noen som helst form for optimisme, men det kan i hvert fall ikke være negativt at kommisjonen tilsynelatende er innstilt på å gjennomgå saken skikkelig denne gangen. Vi har foreløpig ingen informasjon om når vi kan forvente en avgjørelse i saken, men vi må være forberedt på at det kan ta tid.

Copyright © Johannes Granseth

Cato Schiøtz leder arbeidet med Torgersens syvende gjenopptakelsenbegjæring. Vi nevner at advokatfirmaet Schjødt 1 betrakter Torgersensaken som pro bono og stiller et tilsynelatende ubegrenset antall av Cato Schiøtz´ arbeidstimer til rådighet. Foto: Johannes Granseth.

«Mye synes å være likt»

I brevet som følger oversendelsen til Gjenopptakelseskommisjonen finner vi igjen en velkjent kommentar. «Mye synes å være likt fra tidligere begjæringer» påstår Statsadvokaten, og forbereder oss derved på det som helt sikkert kommer til å bli påtalemyndighetens hovedargument mot gjenopptakelse også denne gangen.

I en sak som Torgersensaken, som har blitt forsøkt gjenopptatt i syv omganger over en periode på 50 år, er det ikke til å komme fra at det anføres ting som også har vært nevnt i tidligere begjæringer. Vi har selvfølgelig forståelse for at det ikke skal være mulig å begjære en sak gjenopptatt om igjen og om igjen på nøyaktig det samme grunnlaget. Det kan likevel ikke være slik at alle de momenter som har vært nevnt i en eller flere av Torgersens tidligere begjæringer nå er diskvalifisert fra å bli tatt med i en totalvurdering. Men det er slik påtalemyndigheten og eventuelt også kommisjonen kommer til å argumentere, og det er sånn de har greid å forhindre en gjenopptakelse i alle disse årene.

Torgersens syvende begjæring inneholder uansett en lang liste med momenter som enten er helt nye, eller som er analysert på en ny måte. Cato Schiøtz har oppsummert de momentene som er nye i en egen redegjørelse som du kan lese her.

Ny leder for kommisjonen

Siden forrige gang Torgersensaken ble behandlet har kommisjonen fått en ny leder: Helen Sæter har gått av for aldersgrensen og Siv Hallgren har overtatt roret. Hun arver en kommisjon som i løpet av det drøye tiåret den har eksistert aldri har tatt en eneste kontroversiell avgjørelse. Det har aldri forekommet at kommisjonen har satt ned foten ovenfor påtalemyndighet eller domstoler, og det er absolutt ingenting som tyder på at kommisjonen har sett det som sin oppgave å være en siste sikkerhetsventil til beskyttelse mot alvorlige rettslige feilvurderinger.

Vi ønsker Hallgren lykke til, og håper at kommisjonen under henne vil finne sin stemme, og innta den rollen som den opprinnelig var tiltenkt.

Notes:

 1. Advokatfirmaet Schjødt ble etablert i 1936 av Annæus Schjødt (1888-1972), og det er altså ikke snakk om en feilstaving av Cato Schiøtz´ etternavn for de som måtte tro det.
 • Sylla

  Dagens A-magasin omtaler enda et forsøk på gjennomslag i kommisjonen, og alle de andre sakene som opportunistisk kjører samme linje.

  Les: https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/a5462/De-er-domt-flere-ganger-Men-sammen-med-stottespillere-krever-de-stadig-en-ny-runde-i-rettsapparatet

  Jeg lurer på når noen skal ta ansvar å legge ned kommisjonen før vi virkelig sitter i klisteret og ender med å gi omkamp på omkamp til Anders Behring Breivik. Kommisjonens leder snakker om

  • Leif Martin Freyer

   Vi sitter allerede dypt, dypt nedi klisteret, Sylla. Og dêt kommer vi til å gjøre helt frem til den dagen en figur med vettet i behold og en tøffhet det spruter rustne spiker av , erklærer at «nok er nok». Det er nå på tide å rydde opp i tidenes norske rettsskandale – Torgersensaken – selv om drapsmannen er død for mange år siden, og de ansvarlige for tragedien mot Torgersen, dessverre heller ikke (lenger) kan straffes.

   LMF

   • Leif Martin Freyer

    Med den uttalelsen der, viser advokat Siv Hallgren at hun ikke er kompetent til oppgaven. Hun viser at hun aksepterer urett som ikke rammer henne selv.

    Når hun har mage til å si at det er viktigere å verne Rigmors slekt mot juridisk støy enn å forsøke å rette opp tidenes rettsskandale på norsk jord, da viser hun at hun bare er enda en holdningsløs nikkedukke i røverstaten Norge. Er det noe vi ikke trenger, så er det akkurat det.

    LMF

    • Enig i at selve uttalelsen er litt perspektivløs, Fritz Moen ble jo frikjent etter sin død og jeg tror ikke det finnes noen som mener at det var en feil avgjørelse. Men jeg synes likevel det er alt for tidlig å avskrive Siv Hallgren. Hun er tydeligvis i gang med en ordentlig behandling av saken, og gir uttrykk for at saken vil bli behandlet av en samlet kommisjon. Enn så lenge får vi si oss fornøyde.

  • Jeg fikk lov til å kommentere A-magasinets reportasje i Aftenposten. Jeg mener, som du kanskje kan tenke deg, ikke akkurat det samme som deg. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/nggeXJ/En-uskyldig-person-bor-aldri-miste-retten-til-frifinnelse–Oystein-Os-Simonsen

 • Finn Kristian Halvorsen

  Min sak ble begjært gjenåpnet og Sæter stoppet alt. Som man vet nå, er straffesaken et produkt av bevisst falsk straffeforfølgning og politiet selv må nå anke dommen for full frifinnelse. Påtaleleder var inhabil.