Behandlingen av Torgersens gjenåpningsbegjæring går inn i en ny fase

Av 17. september 2018 0 Comments

Det har gått nesten ett år siden forrige gang denne nettsiden rapporterte om status for den syvende begjæringen om gjenåpning av drapssaken mot Fredrik Fasting Torgersen. Denne prosessen går altså ikke med hurtigtogsfart, men det er det heller ikke behov for at den skal, etter Torgersens bortgang for tre år siden. 

37080167194_abc1aa9f7e_o

Fredrik Fasting Torgersen fotografert under en debatt om bevisene i Torgersensaken på Universitetet i Oslo i juni 2014. Foto: Johannes Granseth.

For å oppsummere: Torgersens sjette begjæring om gjenåpning ble levert inn én uke før Torgersens døde. Den var ført i pennen av de kjente advokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen, med verdifull bistand fra tidligere førstelagmann i Borgarting Nils Erik Lie. Ingen av disse tre hadde tidligere vært involvert i saken, og begjæringen representerte således det siste av mange generasjonsskifter i den over seksti år lange rettssikkerhetsdugnaden som Torgersensaken representerer.

Begjæringen ble aldri behandlet i kommisjonen, den ble tvert i mot avvist av kommisjonens leder Helen Sæter gjennom et solovedtak som førte til relativt høy puls her i vårt lille hjørne av rettssikkerhets-Norge. Cato Schiøtz fulgte opp avgjørelsen med et svært godt besøkt foredrag om hvordan han selv hadde kommet til den konklusjon at dommen mot Torgersen måtte være uriktig. Og så, i juni 2017, sendte Schiøtz og Lorentzen inn nok en begjæring på vegne av Torgersens etterlatte, og det er denne som nå ligger til behandling i kommisjonen.

Denne gangen virker det som om kommisjonen, under sin nye leder Siv Hallgren, har valgt å behandle saken på en grundig måte. Påtalemyndigheten, som har kjempet innbitt mot gjenopptakelse i hver eneste sving opp igjennom årene, har blitt gitt anledning til å kommentere begjæringen, og etter alt å dømme vil deres innstilling foreligge rundt 1. oktober.

Hverken Torgersen advokater, denne nettredaktør eller noen andre av Torgersens mange støttespillere ville ha fortsatt å legge ned arbeid i saken nå dersom vi ikke trodde det fantes et realistisk håp om et positivt utfall. Basert på sakens historie er det allikevel grunn til advare mot ubehersket optimisme; det bør ikke komme som noe sjokk dersom påtalemyndigheten igjen motsetter seg gjenåpning. Skulle dette skje blir det uansett spennende å se hva slags argumenter de velger å fremføre. Det siste ordet er det Gjenopptakelseskommisjonen som har, og deres avgjørelse kan vi neppe vente oss før til sommeren.

Supplerende innlegg

Siden begjæringen ble sendt inn har Cato Schiøtz oversendt en rekke supplerende innlegg til Gjenopptakelseskommisjonen. De representerer kompakte innføringer i mange av sakens største stridstemaer, og er selvfølgelig anbefalt lesning i tiden frem til Påtalemaktens innstilling foreligger:

Les mer: