Blogg

Sluttinnlegg

Av 19. september 2019 0 Comments
Sluttinnlegg

Norgeshistoriens største rettssikkerhetsdugnad går mot slutten. Vi løfter fram Cato Schiøtz´ sluttinnlegg til Gjenopptakelseskommisjonen.

Les mer »

Bevisverdien av Torgersens forklaring

Av 21. august 2019 0 Comments
Bevisverdien av Torgersens forklaring

Dommen mot Torgersen forutsetter at både han og hans familie har avgitt samordnede, falske forklaringer om Torgersens bevegelser drapsnatten. Slik de tekniske bevisene ble fremstilt den gangen var dette egentlig den eneste muligheten. Men hvordan er det rimelig å vurdere Torgersens forklaring i dag?

Les mer »

Påtalemyndighetens tilsvar til begjæringen om gjenopptakelse

Av 18. mars 2019 0 Comments
Påtalemyndighetens tilsvar til begjæringen om gjenopptakelse

I oktober forelå påtalemyndighetens tilsvar til den siste begjæringen om gjenåpning av Torgersensaken. Forutsigbart nok ser de heller ikke denne gangen noe behov for at saken skal gjenopptas.

Les mer »

Supplerende innlegg til begjæringen om gjenåpning

Av 21. september 2018 1 Comment
Supplerende innlegg til begjæringen om gjenåpning

Torgersens syvende – og høyst sannsynlig siste – begjæring om gjenåpning ble levert inn for litt over ett år siden. I mellomtiden har Cato Schiøtz skrevet og oversendt kommisjonen en rekke innlegg som supplerer begjæringen. Les dem her.

Les mer »

Behandlingen av Torgersens gjenåpningsbegjæring går inn i en ny fase

Av 17. september 2018 0 Comments
Behandlingen av Torgersens gjenåpningsbegjæring går inn i en ny fase

1. oktober forventer vi at Påtalemyndigheten kommer med sine kommentarer til begjæringen om gjenåpning av Torgersensaken. Les hva som har skjedd til nå, og hva som kommer til å skje videre i prosessen.

Les mer »

Gjenåpningsbegjæringen – en oppdatering

Av 29. oktober 2017 6 Comments
Gjenåpningsbegjæringen – en oppdatering

Behandlingen av Torgersens siste begjæring er i gang, vi håper at kommisjonens nye leder er innstillt på å se på saken med friske øyne. Som vanlig hevder påtalemyndigheten at begjæringen ikke inneholder noe nytt, noe som selvfølgelig ikke stemmer.

Les mer »

Gjenåpningsbegjæringen – et sammendrag

Av 27. juni 2017 10 Comments
Gjenåpningsbegjæringen – et sammendrag

To år etter Fredrik Fasting Torgersens bortgang, og nesten 60 år etter at han ble dømt til livstid i fengsel, begjæres Torgersensaken gjenopptatt for syvende gang. Les advokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen sammendrag av begjæringen.

Les mer »

Per Brandtzæg er død

Av 16. september 2016 0 Comments
Per Brandtzæg er død

Enda en av Fredrik Fasting Torgersens fremste støttespillere har gått bort. Det er med stor sorg vi må si farvel til Per Brandtzæg, som døde søndag kveld.

Les mer »

Helen Sæter klages inn for Sivilombudsmannen

Av 29. juli 2016 0 Comments
Helen Sæter klages inn for Sivilombudsmannen

Torgersensaken fortsetter sin lange reise gjennom det norske rettssystemet. Nå havner saken på Sivilombudsmannens bord.

Les mer »

Kritikken hagler mot Gjenopptakelseskommisjonen

Av 12. mars 2016 4 Comments
Kritikken hagler mot Gjenopptakelseskommisjonen

Gjennom en dyptgående serie på fire programmer har NRK Ekko synliggjort en bred misnøye med Gjenopptakelseskommisjonens arbeid.

Les mer »

Hva er nytt?

Av 31. januar 2016 0 Comments
Hva er nytt?

Torgersen har begjært saken sin gjenopptatt fem ganger tidligere. Hva er nytt denne gangen, som skulle tilsi at resultatet blir anderledes? Journalist og musiker Arild Rønsen stilte spørsmålet i sin spalte i Klassekampen, og her kan du lese svaret.

Les mer »

VIDEO: Hvorfor er dommen mot Fredrik Fasting Torgersen uriktig?

Av 24. januar 2016 22 Comments
VIDEO: Hvorfor er dommen mot Fredrik Fasting Torgersen uriktig?

12 januar holdt Cato Schiøtz et foredrag om Torgersensaken på Litteraturhuset i Oslo. Foredraget er nå tilgjengelig som video. Se det her!

Les mer »